Poble Sec Feminista

Algunes entitats i col·lectius del Poble Sec vam decidir abordar el masclisme a la nostra festa major, entenent-lo com una problemàtica estructural que impedeix el lliure gaudi i convivència de totes.

Any 2017: Contra la violència masclista

Arran la necessitat de tenir espais de festa lliures d’agressions masclistes es va conformar un grup de veïnes, Poble Sec Feminista, encarregat d’elaborar un document que vam anomenar Protocol d’actuació contra les agressions sexistes i que juntament amb vuit entitats del barri vam aplicar durant els primers dos anys a les festes a través d’un procés comunitari.

Així, entre el 2015 i 2016 vem organitzar en el marc de la Festa Major un seguit d’accions d’incidència com ara: formar part del pregó, l’organització d’una assemblea unitària amb totes les entitats adherides al Protocol, la sensibilització prèvia d’aquestes. També vem donar resposta a situacions d’agressió des de la coresponsabilitat, tot fomentant l’apoderament.

Un barri més inclusiu i lliure

Som conscients que ens trobem davant d’un fenomen complex i volem deixar clar que la violència masclista no és fruit de conflictes interpersonals sinó que respon a una desigualtat estructural: el sistema heteropatriarcal.

Per això les agressions masclistes han de ser respostes de manera  organitzada i col·lectiva tenint en compte en primer lloc la voluntat de l’afectada. Així doncs, creiem que és clau evidenciar les arrels del problema i assenyalar les conductes masclistes sovint normalitzades per aconseguir un veritable procés transformador en l’àmbit de barri.

El missatge ha anat calant i la reflexió sobre aquestes qüestions està arribant a espais on fins ara no se n’havia parlat.

Durant el 2017 hem estat treballant sobre algunes recomanacions per incorporar la perspectiva feminista de manera transversal en la Festa Major, com ja hem dit volem anar més enllà i donar peu a reflexionar sobre diferents àmbits que creiem claus per canviar la manera en què fem i gaudim de la festa, com són el disseny de l’espai, la programació, el material de difusió i l’autoorganització.

Esperem que aquest treball que hem presentat al Poble Sec al mes de maig sigui útil per contribuir a construir un barri més inclusiu i lliure.


Ivana Soto León, Membre de Poble Sec Feminista

Poble Sec Feminista