Més i millors polítiques socials. La Taula del Tercer Sector, entitats compromeses amb les persones

Molta, massa, gent al nostre país pateix una situació de vulnerabilitat. A Catalunya, existeix un dens i plural teixit d’entitats del Tercer Sector que realitzen una tasca fonamental pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. La seva contribució i lluita per una societat més justa es desenvolupa cada dia amb força gràcies a la creixent cohesió i vertebració en federacions, xarxes i institucions, com la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Què és el Tercer Sector Social?

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats i organitzacions privades sense afany de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

La Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya és la institució que agrupa i representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Constituïda l’any 2003, en formen part 35 federacions que representen més de 3.000 entitats socials no lucratives (associacions, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció).

Totes elles actuen en l’atenció a les persones i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos:

 • Infància i família
 • Joves
 • Dones
 • Persones immigrades
 • Gent gran
 • Discapacitats psíquics, físics i sensorials
 • Drogodependents
 • Persones aturades
 • Persones sense llar
 • Persones en risc d’exclusió social
 • Altres

Actualment, les EBA col·laboren amb unes 30 entitats de la Taula del Tercer Sector.

La tasca i l’esforç diari que desenvolupen aquestes entitats i els milers de ciutadans, voluntaris i col·laboradors compromesos és fonamental per combatre les desigualtats i promoure una societat més solidària i més justa, per estendre el benestar als col·lectius més desfavorits.


Jornada “La nova directiva europea i la concertació de serveis públics i sanitaris a Catalunya”

La Jornada la van organitzar conjuntament amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Fòrum Salut Mental i ACEBA per debatre sobre la nova llei que regula la contractació pública de serveis socials i sanitaris.

Més de 350 persones van assistir a la Jornada “La nova directiva europea i la concertació de serveis públics i sanitaris a Catalunya” que es va celebrar el 10 de maig a l’Auditori ONCE de Barcelona.

Van inaugurar l’acte el Sr. Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, el Sr. Enric Arqués, president Fòrum Salut Mental i el Sr. Joan Maria Aranalde, president d’ACEBA.

La Jornada tenia per objectiu identificar, reflexionar i debatre sobre les novetats que introdueix la transposició de la directiva europea 2014/24/UE per a la concertació de serveis públics socials i sanitaris en el context de l’economia social a Catalunya.

La ponència principal de la Jornada la va realitzar el jurista Sr. José María Gimeno Feliu, que presideix el Grup de Treball, nomenat fa un any pel Govern a instàncies del Parlament de Catalunya, per impulsar la transposició de la directiva europea 2014/24/UE, que permet establir un nou marc legal per a la provisió de serveis públics en els àmbits social i de la salut.

També hi van intervenir representants dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat; de la Taula del Tercer Sector Social; i de la Unió Catalana d’Hospitals. La cloenda va anar a càrrec dels Secretaris Generals dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el Sr. Albert Serra i el Sr. Josep Ginesta, respectivament.

Les entitats socials i sanitàries urgeixen el Govern a transposar les directives europees de concertació per protegir la qualitat dels serveis públics que gestionen.

Una de les principals conclusions de la Jornada va ser la urgència de reclamar als poders públics de Catalunya l’aplicació de la nova directiva europea, existent des de fa més de 2 anys, per a regular amb garantia la concertació dels serveis públics socials i de la salut que es presten a la ciutadania.


Les EBA impulsem activitats socials al territori per ajudar a persones que ho necessiten

Les entitats de salut que integren l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa vivim de ben a prop les necessitats actuals d’algunes persones i col·lectius socials en determinades zones.

Una bona part de les activitats socials de les EBA s’organitzen en social conjunta col·laboració amb diferents entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i de Fòrum de Salut Mental.

Els centres de salut treballem i procurem per la salut integral de les persones i pel seu benestar. Per això, a més dels serveis sanitaris propis de la cartera de serveis, realitzem activitats socials molt diverses al territori per ajudar a millorar determinants de vida que influeixen en la bona salut.

Aquestes activitats s’organitzen habitualment en col·laboració amb altres entitats socials i institucionals del territori.


Informació addicional d’interès:

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.