Pediatria: oferim atenció integral pels vostres fills

El pediatre forma part de l’equip d’atenció primària del vostre centre. És el primer punt de contacte de l’infant amb el sistema sanitari. La seva tasca principal és facilitar la interacció entre l’equip de pediatria, el nen i la seva família, afavorint que estigui ben cuidat i el seu desenvolupament sigui saludable.

Un dels objectius de l’equip de pediatria (infermers de pediatria i pediatres) d’atenció primària és la salut integral del nen des del naixement fins a l’edat adulta, tenint en compte el seu entorn familiar, comunitari i cultural. Per a la feina del dia a dia és important una bona comunicació amb la família, per tal de definir les necessitats dels infants i analitzar la seva interacció amb el que els envolta.

L’organització del treball en equip permet desenvolupar un extens programa de prevenció que inclou la detecció precoç de malalties, afavoriment del vincle familiar, promoció de la lactància materna, foment d’habilitats dels pares en la cura del nen i educació en salut en tots els àmbits de la vida.

Els nous avenços mèdics i tècnics en el tractament de les diferents malalties fa que cada vegada existeixi més canalla amb necessitats especials que requereix per part del pediatre de primària una formació continuada i una millora en la coordinació amb tots els estaments sanitaris implicats en la cura de l’infant.

No oblidem la participació de l’equip de pediatria en la comunitat escolar mitjançant el desenvolupament de programes de prevenció de malalties, promoció de l’alimentació i hàbits de vida saludables, programes vacunals, etc.

La satisfacció d’un pediatre és veure la transformació de l’infant en un adult responsable de la seva salut.


Maria Amor Peix, Pediatra EAP Sardenya