Cirurgia menor al CAP Roger de Flor

La cirurgia és una activitat assistencial que pot realitzar el metge de família o el pediatre al CAP Roger de Flor. Pretén donar resposta a consultes sobre lesions cutànies, molt freqüents en gent gran.

Què és la Cirurgia menor?

Són procediments quirúrgics senzills i generalment de curta durada, que es realitzen sobre teixits superficials, fonamentalment la pell. Es fan sota anestèsia local, i tenen baix risc i poques complicacions.

Justificació

La cirurgia menor és una prestació més de les cures integrals i continues que presta el nostre centre; una pràctica molt habitual en països anglosaxons i que en el nostre entorn té menor implantació.

Quins avantatges té?

Són molts, però els més significatius podrien ser:

 • Rapidesa. Es dóna un servei més ràpid (sense llistes d’espera) i accessible (sense desplaçaments). Amb integració de les cures amb els professionals habituals (metge, infermera).
 • Millora la relació metge-pacient, donant capacitat resolutiva de problemes i amb resultats clínicament satisfactoris.

Quines lesions es poden tractar?

Les lesions que es poden tractar a l’Atenció Primària depenen de la capacitació professional i de la disponibilitat de l’instrumental. També cal assenyalar que, segons la regulació d’un Reial Decret del Ministeri de Salut que diu quines lesions es poden tractar i quan es poden tractar, aquest deixa molt clar que els motius mai seran estètics. Els motius, per tant, seran aquells deguts a complicacions com la grandària, la localització o sagnats freqüents.

Les lesions més freqüents són:

Berrugues, acrocordons, queratosis seborreica, quists epidermoides, lipomes i nevus melanocítics, entre d’altres.

També podeu consultar al nostre centre:

 • Reparació i sutura de ferides cutànies.
 • Drenatge d’abscessos, buidatge de col·leccions de pus.
 • Drenatge d’hematomes subungueals, sang sota l’ungla.
 • Tractament d’infeccions del voltant de l’ungla (voltadits)
 • Trombectomia hemorroïdal, extracció de coàgul de sang en l’hemorroide.

Com i amb què ho fem?

 • Bisturí elèctric: podem extirpar lesions, tallant i coagulant al mateix temps.
 • Biòpsia-punch: traiem la lesió, com en un cilindre i l’analitzem.
 • Culleres de curetatge: per extracció com un afaitat.
 • Material per suturar, ficant punts.
 • Criocirurgia: tractament amb nitrogen líquid a baixa temperatura (-196 ºC), aplicant com un spray.

Ho fan tots els metges i en tots els CAP’s?

Com ja s’ha comentat abans, la implantació en el nostre entorn és molt variable, depèn de molts factors: capacitat de cada metge, disponibilitat de l’instrumental en el centre, càrrega de treball, etc.

Al nostre centre CAP Roger de Flor hi ha un servei de Cirurgia Menor, on hi ha un metge especialment format que disposa del material adequat per tractar i fer el diagnòstic de la majoria de lesions, i valorarà la derivació d’aquells casos on hi ha un dubte de diagnòstic o sospita de malignitat. A més, implica que aquest mateix professional sigui referent dels seus companys per aprendre les tècniques i el diagnòstic i així poder oferir una millor assistència als seus pacients.

Per tant, aconsellem que consulteu al vostre metge de família perquè pugui valorar cada cas i fer la derivació oportuna al servei de Cirurgia Menor del nostre Centre d’Atenció Primària.


Dr. Joan Josep Gil Calvo, Metge de Família Tècnic de Cirurgia Menor EAP Dreta de l’Eixample


Data publicació: Maig 2016