Comunitat i salut: una relació inequívoca

Les persones són, en essència, éssers socials: vivim en comunitat i ens relacionem amb els altres. Tothom aporta i rep quelcom de la societat en la qual viu. De vegades es tracta de contribucions positives, i a voltes negatives.

I és que els vincles que s’estableixen en qualsevol comunitat es veuen marcats per l’estat de salut físic, mental i social dels membres que la integren. Així doncs, d’una manera constant tot i que no sempre evident a curt termini, nosaltres influïm en la salut de la resta de membres i ens veiem afectats o afavorits per l’estat de salut dels nostres conciutadans.

I d’exemples en tenim molts i diversos: a nivell mental, el canvi de conducta que viuen els assistents a un concert o a un esdeveniment esportiu, amb sentiments d’alegria o ràbia que els “encomana” la resta de públic; a nivell físic, aquella malaltia contagiosa que un individu no patirà gràcies a la protecció indirecta que li ofereix el fet que força persones del seu entorn se n’hagin vacunat prèviament fins a fer-ne inviable la transmissió, encara que la persona en qüesti. no s’hagi vacunat; i a nivell social, un exemple clar pot ser la situació de vulnerabilitat que pateixen els habitants de zones precàries sense els mínims serveis de salubritat (barris de xaboles, per exemple).

Coneixedors d’aquest fet, els Centres d’Atenció Primària del país destinem molts recursos materials i humans a tenir cura d’aquest aspecte que, no massa anys enrere, era sovint menystingut. Avui dia treballem coordinadament amb Ensenyament, l’Agència de Protecció de la Salut, Ajuntament i molts d’altres agents amb capacitat d’incidir en la salut col·lectiva.

Al CAP Muralles duem a terme diversos programes alineats amb aquest objectiu: revisions de salut bucodental a les escoles del nostre àmbit d’influència, programa Salut i Escola, grup d’Alletament Matern, Programa d’Activitat Física i Salut, xerrades de puericultura, de nutrició, de vacunacions…

Com a especialista en Medicina Familiar i COMUNITÀRIA, em sento orgullós dels avenços que a poc a poc, però de manera inexorable, anem fent per millorar la salut més enllà de l’individu.

Benvinguts a Fer Salut; la revista de tots.


Ramon Monegal Calduch, Metge de família i Conseller delegat Muralles Salut, SLP – CAP Muralles (EAP Tarragona-8)