Habilitats parentals. Una necessitat familiar i comunitària.

Els nens no venen amb manual d’instruccions, però des del CAP volem donar eines als pares per l’educació dels seus fills de 2 a 6 anys.

Instruccions per a pares

En els meus ja més de 20 anys de professió com a pediatra i els meus quasi 18 anys com a mare he pogut entendre, en nombroses ocasions, la petició per part dels pares i mares que “tant de bo els fills vinguessin amb el manual d’instruccions sota el braç”.

Amb el temps també veus que no cal aquest manual (tot i que no descarto que surti… o fins i tot dissenyin una aplicació per smartphone), que un acaba sortint-se’n en aquesta “professió” de pare i/o mare, però que també tots els consells i propostes són sempre benvinguts.

En el dia a dia dins d’una família, tingui l’estructura que tingui, i no entraré en la versatilitat de tipologies familiars que podem trobar avui en dia, poden succeir un munt de fets i vivències, no tots fàcils de gestionar i que poden alterar el tan desitjat equilibri familiar.

També hem de tenir en compte un altre àmbit on els nens i nens passen bona part del dia, que és l’escola, i que també els forma com a persones junt amb la tasca feta dins de l’àmbit familiar.

És important adonar-nos de les diferents etapes evolutives dels nens i nenes i que un mateix fet pot ser viscut de moltes maneres diferents segons l’edat que tinguin.

Els canvis socials i els reptes de ser pares

En les darreres dècades la societat ha estat experimentant importants canvis en les dinàmiques de convivència i interacció social entre les persones, que afecten el comportament i l’estructura familiar.

Tot canvi suposa un creixement i la majoria dels canvis poden aportar millores evidents, però també és veritat que fan que les persones hagin de modificar patrons de conducta per aconseguir adaptar-se als nou reptes socials.

Moltes vegades els pares i mares a la consulta expressen la manca de recursos per poder fer front als problemes quotidians que comporta la parentalitat avui dia.

Una parentalitat viscuda de manera positiva, pot influir en futurs determinants de salut del fill o la filla. Si les conductes dels progenitors van encaminades a facilitar positivament el desenvolupament dels seus fills, tenint en compte la seva cura, a donar afecte, protecció i seguretat i a donar una educació basada en la no-violència, els estem assegurant un futur més bo.

S’ha demostrat que el mal comportament que no remet en nens i nenes petits pot ser predictiu de conductes agressives i/o delictives i en conductes de risc en el seu posterior desenvolupament.

Programa de desenvolupament de parentalitat positiva

Dins de les actuacions en la xarxa comunitària, l’Agencia de Salut Pública va detectar aquestes necessitats i va crear el programa de desenvolupament d’habilitats parentals a les famílies, que té com a objectiu promoure l’abans esmentada parentalitat positiva i formar els professionals per dur a terme grups amb pares amb aquestes inquietuds.

Els objectius del programa pretenen facilitar que els pares i mares adquireixin estratègies personals, emocionals i educatives que els permetin implicar-se de manera eficaç en la construcció d’una dinàmica de convivència familiar positiva:

  • Comprendre el comportament humà per poder entendre les relacions que s’estableixen entres pares, mares, fills i filles.
  • Reconèixer els factors que afecten les emocions i els sentiments.
  • Estimular el desenvolupament personal de manera efectiva.
  • Contribuir a la millora dels processos de comunicació.
  • Desenvolupar habilitats d’escoltar, de resolució positiva de conflictes, de negociació i de presa de decisions.
  • Aprendre a prevenir problemes de comportament i de disciplina.
  • Aprendre a prevenir i resoldre problemes que suposen reptes, com poden ser el consum de drogues, etc.

Dra Laura Garcia i Ollé, Pediatra – CAP Roger de Flor / EAP Dreta de l’Eixample


Data publicació: Juliol 2015