Infants i adolescents, ciutadans de ple dret

Tots els nens i nenes del món neixen amb els mateixos drets, siguin d’on siguin i tinguin la condició que tinguin. El 20 de novembre de 1989 l’Assemblea de les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que recull quins són aquests drets. Gairebé tots els països del món s’han compromès a complir-los i els han reflectit en les seves lleis i polítiques. A Catalunya, la Generalitat compta amb diferents organismes que vetllen per garantir el compliment dels drets dels infants, perquè puguin gaudir d'una vida plena, com l’Observatori dels Drets de la Infància.

Els Drets de la Infància són drets que posseeixen tots els nens, nenes i adolescents, menors de 18 anys, per la simple raó de néixer. Són inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles. Aquests drets es troben recollits a la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI), el primer tractat internacional que reconeix els drets i obligacions dels infants, i que actualment ja ha estat acceptada per pràcticament tots els països del món. El repte en la majoria de països, encara avui, és que els propis nens i nenes puguin exercir-los i siguin considerats ciutadans de ple dret.

Els 54 articles de la Convenció defineixen com a principis bàsics:

 1. La no discriminació. El dret a ser respectat sense importar el sexe, el color de la pell, l’origen, la llengua ni les creences.
 2. L’interès superior de l’infant. Qualsevol decisió de les autoritats o dels adults que afecti els infants ha de tenir en compte què és el millor per al seu desenvolupament i benestar.
 3. El dret a una vida digna, a la supervivència i a desenvolupar-se per assolir el seu màxim potencial.
 4. La participació i el dret a ser escoltats, respectant les seves opinions i punts de vista.

El 20 de novembre és el dia universal de la infància, un dia assenyalat per recordar l’existència dels drets dels nois i noies i per reivindicar que ells i elles els puguin exercir lliurement.

L’Observatori dels Drets de la Infància

La Generalitat de Catalunya compta amb diferents instruments, com l’Observatori dels Drets de la Infància. És un òrgan assessor i consultor del govern i adscrit al Departament de Drets Socials, creat l’any 2006, per contribuir de manera eficaç a la divulgació, el foment i el respecte dels drets reconeguts de la infància i l’adolescència, i vetllar per la garantia i el compliment d’aquests.

A l’Observatori hi participen una seixantena de vocals entre els quals hi ha representades entitats públiques, privades i experts en l’àmbit de la infància i l’adolescència. En funció dels objectius, es creen diferents grups de treball formats per vocals i persones externes expertes en la matèria a treballar. Els grups de treball impulsats l’any 2021 estan directa o indirectament relacionats amb la salut i el benestar dels infants. Van ser els següents:

 • Impacte de la Covid-19 en la infància. Anàlisi de com han estat tractats els infants i adolescents durant el confinament i el seu paper durant la crisi sanitària: com han estat informats, com s’ha tingut en compte la seva opinió, com han estat vulnerats alguns dels seus drets (educació, connectivitat, lleure, etc.).
 • Pobresa infantil. Proposta de mesures per a pal·liar la situació de pobresa dels infants i adolescents a Catalunya. Pobresa econòmica, educativa, energètica, de salut, ambiental…
 • Creació d’un sistema d’indicadors d’infància, per millorar el coneixement de les condicions de vida i la situació de la infància a Catalunya.
 • Salut mental. Proposta de millores en l’atenció de la salut mental als infants i adolescents que s’ha vist agreujada per les conseqüències de la pandèmia.
 • Revisió dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) des d’una perspectiva d’infància.
 • Participació infantil, per fomentar i impulsar la seva participació, en col·laboració amb el CNIAC.
 • Violències a la infància i a l’adolescència. Fer recomanacions per a l’abordatge integral de les violències cap a la infància i l’adolescència.
 • Recerca en infància i adolescència. A través de dues trobades anuals per compartir, estudiar, analitzar resultats i possibles implicacions d’investigacions científiques.

Dret a ser escoltats i a participar, a través del CNIAC

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) és un òrgan consultiu i participatiu, un espai de trobada on infants i adolescents reflexionen, opinen i fan propostes sobre els temes que els afecten.

Per tal de poder representar els interessos i les opinions de tots els infants i adolescents de Catalunya, el CNIAC es constitueix amb vocals, de 8 a 17 anys, de diferents territoris i realitat social àmplia, i que formen part dels consells de participació territorial (principalment municipals). Els nois i noies que formen part del CNIAC són els representants dels pobles i ciutats on viuen.


Data publicació: Juny 2022

Enllaços d’interès:


Pots descarregar aquest article en format PDF: