Equitat és la paraula

Afortunadament, el nostre calendari de vacunacions és dels més complets i acurats del món, la mala notícia és que deixa fora del seu proveïment algunes vacunes. Són aquelles que, tot i estar recomanades per la major part dels professionals de la pediatria seguint les directrius de societats científiques independents, no tenen cobertura econòmica per part de la comunitat autònoma corresponent, que és en la darrera instància qui pren aquesta decisió. Les anomenem les vacunes “no finançades”. En podem posar com a exemples la del Rotavirus pels més petits o la del meningococ B pels adolescents. S’han fet moltes consideracions al respecte, sovint basades en termes economicistes -cosa que és comprensible des del punt de vista del legislador quan ha d’afluixar la bossa-, però en el moment en què des dels equips de pediatria hi posem el punt de mira l’aspecte crematístic ens és irrellevant.

Fem la recomanació perquè pensem que aquell infant que tenim al davant se’n veurà beneficiat amb la seva aplicació i la seva família alleugerida per haver de suportar una càrrega menys. Aquell instant del consell per part del professional, que els pares accepten majoritàriament de bon grat, comporta que a cada casa aparegui un greuge dinerari, igual per a totes elles, però no amb la mateixa ponderació. Algunes podran comprar-la sense dificultats, a d’altres els pot suposar un petit terrabastall en el pressupost mensual. Moltes ho tindran lluny del seu abast.

És per això que quan la Dra. Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública, en fer l’anunci de la inclusió de la vacuna enfront del meningococ B per a tots els infants de Catalunya va apel·lar, entre d’altres, a l’equitat per a tota la mainada del nostre país en referència a aquesta immunització, me’n vaig adonar que encara queden guspires d’humanitat en la nostra sanitat pública. I que les hem de treure a passejar i que n’hem de fer bandera entre tots, perquè sovint, equitat és la paraula.


Pepe Serrano Marchuet, Pediatre d’atenció primària de l’EATP Garraf. Membre del Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya i Coordinador del Grup de Treball de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria.

Data publicació: Juny 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: