Nous rols d’infermeria del 2021

El passat any 2020 es va commemorar l’any mundial de la infermeria, però les circumstàncies no van permetre posar-hi tota l’atenció al paper tan rellevant que ha tingut, té i tindrà el professional d’infermeria.

Gestió de la Demanda, Prescripció i Visites virtuals

Tot i els esforços que es van haver de destinar a l’atenció en primera línia de la pandèmia, s’han pogut posar en marxa diferents projectes que fan palès la importància del paper d‘infermeria.

  • En primer lloc, valorar la Gestió d’Infermera de Demanda (GID) on infermeria atén les peticions que arriben al centre d’atenció primària per tal de gestionar-les, des del seu àmbit de competències, i així donar una resolució immediata. Amb aquesta gestió s’aconsegueix una diversificació de l’atenció i el professional d’infermeria té l’oportunitat d’estar en una contínua actualització de coneixements.
  • Com a projecte a curt termini, està previst implementar la teleconsulta al centre d’atenció primària per poder oferir als pacients una assistència i/o seguiment sense la visita presencial habitual. D’aquesta manera es protegeix als pacients de risc (evitant que hagin d’acudir al seu centre de salut si no és imprescindible), s’evita la saturació en els serveis d’atenció primària i permet realitzar un seguiment adequat de l’evolució dels pacients.
  • Enguany també s’ha posat en marxa la Prescripció d’Infermeria (PI), procés en què el professional d’infermeria té la capacitat de prescriure certs medicaments, sense la necessitat de la signatura d’un professional mèdic, dins d’un catàleg de productes i fàrmacs. Amb aquesta autonomia és possible iniciar, fer el seguiment i tancar un procés assistencial. La implantació d’aquest projecte ha suposat l’assoliment d’una gran fita per al col·lectiu d’infermeria i ha tingut una molt bona acollida per part de tots els companys i companyes.

Amb tots aquests processos donem i donarem una atenció més individualitzada i més propera, on s’establirà un vincle entre el professional d’infermeria i l’usuari/pacient, tenint l’oportunitat d’aplicar les nostres habilitats i coneixements dins d’un marc que empara el sistema sanitari i fer camí conjunt amb la resta de professionals.


Natàlia Martí José, Infermera EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Juny 2021


Enllaços d’interès:

https://www.fersalut.cat/2021/04/12/prescripcio-dinfermeria/

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/prescripcio-infermera.html

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/


Pots descarregar aquest article en format PDF: