La Gestió de la Demanda Infermera al CAP Sarrià

El CAP Sarrià posa en marxa un nou repte per les infermeres, la Gestió de la Demanda Infermera (GID), donant resposta als ciutadans a les demandes espontànies que aquests plantegen relacionades amb la salut. Les infermeres gestionen aquestes demandes des del seu àmbit competencial, donant resolució immediata o preferent.

“Una nova manera de donar resposta a les vostres necessitats en salut per oferir-vos un millor servei”

La Gestió de la Demanda Infermera ens permet adoptar un paper més actiu en l’abordatge de problemes de salut que requereixen ser atesos el mateix dia. L’objectiu és augmentar la resolució de les visites que fan els usuaris de forma espontània al centre de salut, i que habitualment són atesos per metges de família.

Per a portar a terme la GID de forma eficient i operativa, s’ha de coordinar l’actuació de la infermera, que atén la consulta de visites espontànies, amb la recepció de l’usuari per part de l’equip d’administratius sanitaris, que prioritzen i dirigeixen les demandes al professional indicat, i amb el metge de guàrdia o pediatre/a que donen suport i assistència en aquells casos que requereixin la seva intervenció.

Infermeria, un paper més actiu i resolutiu

Tot i que l’atenció a la persona amb processos aguts està continguda en la cartera de serveis d’infermeria des de la reforma de l’Atenció Primària de Salut (APS) de 1984, aquesta activitat ha estat més vinculada a l’aplicació de tècniques i tractaments indicats pel metge que a l’autèntic desenvolupament d’aquesta competència, que permet que la infermera sigui la porta d’entrada al sistema, agent de salut i finalista en aquells casos on l’usuari necessita que se li gestioni una demanda que percep com aguda o que cal tractar preferentment.

Aquesta nova fita, juntament amb la prescripció infermera posada en marxa al nostre centre recentment, és un dels reptes més importants per la nostra professió actualment i estem convençudes que ho farem amb autonomia i coneixements suficients. Com a professionals de salut tenim la capacitat per fer-ho.

La GID ens permet assolir un dels objectius prioritaris de l’atenció primària de salut: la màxima resolució dels problemes plantejats per la població amb la millor accessibilitat.


Glòria Santiago Ocaña, Infermera i responsable de la GID – EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes / Twitter: @CapSarria

Data publicació: Juny 2021


Enllaços d’interès:

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/regulacio-professional/la-gestio-infermera-de-la-demanda.html

https://apsalut.cat/2021/04/14/gestio-infermera-demanda-complexa-gidc-virtual-wards-podem-fer-un-ingres-a-latencio-primaria/


Pots descarregar aquest article en format PDF: