La soledat en la gent gran amb hipoacúsia durant la pandèmia de la Covid-19

Els canvis relacionals i socials provocats per la Covid-19 estan afectant especialment a la gent gran que viu sola i que té hipoacúsia. Aquest article descriu com estan influint a aquest col·lectiu en concret.

Què és la hipoacúsia i a quanta gent afecta?

Segons l’OMS, 1 de cada 3 persones grans pateix hipoacúsia al món, una patologia que afecta al grau d’audició en una o en ambdues orelles i pot ser parcial o total. En el cas de les persones grans, moltes vegades l’única opció viable per fer-hi front és la utilització d’audiòfons, ja que aquesta en la majoria d’ocasions, és provocada per l’envelliment de les estructures de l’oïda. El fet de tenir problemes auditius, ser una persona gran i viure sola, fa augmentar el risc d’exclusió social i el sentiment de solitud, ja que la comunicació amb l’entorn social pot ser dificultosa.

L’ésser humà, quan perd total o parcialment algun dels sentits, automàticament desenvolupa més els altres per compensar-ho. Les persones amb hipoacúsia desenvolupen més l’observació de l’expressió corporal i facial, ja que és la manera que tenen de relacionar-se amb l’entorn.

Dades: gent gran que viu sola a Catalunya i les seves relacions socials

Segons les dades de l’IDESCAT del gener del 2020, a Catalunya el 18,94% de la població eren persones de 65 anys o més, i quasi un 12% d’aquestes (175.000 persones) vivien soles, segons un estudi d’Amics de la Gent Gran del mateix mes.

L’únic contacte que tenien moltes d’aquestes abans de la pandèmia provocada pel Coronavirus, es reduïa a la visita esporàdica dels familiars, voluntaris/es o bé, en els millors dels casos, feien vincles amb la xarxa social fora dels seus domicilis participant, entre altres, en activitats comunitàries o fent xarxa social utilitzant espais d’oci com bars o restaurants. Degut a la situació actual, molts d’aquests contactes socials han quedat reduïts a trucades telefòniques; visites curtes i amb distància; i videotrucades (en els casos de la gent gran que s’hagi animat amb les noves tecnologies).

Combinació: gent gran que viu sola amb hipoacúsia i la pandèmia de la Covid-19

El fet de viure sol/a per les circumstàncies i no per voluntat pròpia, augmenta el sentiment de soledat i en conseqüència, augmenta el risc d’empitjorament de la salut i d’exclusió social. Passar mesos gairebé sense cap contacte social, ha produït un augment de casos de persones que demanen ajuda psicològica i farmacològica per diversos problemes de salut, com per exemple angoixa o depressió.

Les persones amb hipoacúsia tendeixen a llegir els llavis per entendre a la persona amb qui estan parlant, però en el moment que s’ha tapat literalment aquesta via de comprensió mitjançant una mascareta, ha esdevingut un impediment per comunicar-se.

Parlar per telèfon també els hi és dificultós, ja que depenen del grau d’audició que tenen, el to i la vocalització de l’interlocutor/a, així com el bon funcionament de la línia telefònica.

Per por a contagiar-se i haver de passar la quarantena, o en els pitjors dels casos arribar al final de vida sola, molta gent gran s’ha reclòs al seu domicili tot i acabar el confinament total. Això ha provocat que s’aïllin més i augmenti el sentiment de solitud, que afecta directament al risc d’exclusió social i a la seva salut.

La reinvenció dels projectes socials i de la societat. Quina societat es vol?

Existeixen molts projectes comunitaris amb l’objectiu de detectar els casos de persones grans que viuen soles, per treballar des d’una vessant preventiva i directa. Molts d’aquests s’han hagut de reinventar arran de la pandèmia i canviar, no el seu objectiu, sinó la forma de dur a terme la seva tasca. Perquè aquests segueixin i perquè el fet de ser parcialment sord/a no sigui un impediment per a poder gaudir d’una bona salut, és imprescindible la col·laboració entre tots i totes.

El risc d’exclusió social augmenta el sentiment de solitud que, a la vegada, afecta directament a la salut mental, física i social de la persona.


Gemma Miró Manzano, Treballadora Social Sanitària CAP Roger de Flor – EAP Dreta de l’Eixample

Data publicació: Desembre 2020


Enllaços d’interès:

Blog Amics de la Gent Gran: soledat i exclusió social de la gent gran.

IDESCAT, dades sobre el número de persones grans a Catalunya 2020

OMS, dades sobre la hipoacúsia a nivell mundial


Pots descarregar aquest article en format PDF: