Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics

El 18 de Novembre se celebra el Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics. En aquesta jornada, es vol conscienciar sobre l’amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública, així com fomentar l’ús racional d’aquests medicaments.

El terme “resistència”  implica que el microorganisme que provoca la infecció suporta l’acció de l’antibiòtic i segueix amb l’evolució de la malaltia, és a dir infectant. Aquest és un problema greu de salut pública  i una amenaça, ja que actualment s’estima que  25.000 pacients moren anualment a la Unió Europea com a conseqüència  d’infeccions causades per microorganismes resistents.

El cost que representa és també molt gran i es calcula que en aquest mateix àmbit de la Unió Europea és d’uns 1.500 milions d’euros cada any.

Hi ha una relació directa entre el consum dels antibiòtics i les seves resistències (a més consum, més resistències),  i hi  ha també molta variabilitat en la prescripció d’aquests fàrmacs, tant dins els països de la UE com a nivell global.

Gràfic 1. Nombre de morts per any atribuïbles a les Resistències Antibiòtiques el 2050 si seguim la tendència actual (un increment de resistències del 40%).

Gràfic 2. Volum global d’antibiòtics prescrits, 2014

Situació a Espanya i a la UE

Entre els països de la UE, Espanya té unes taxes elevades d’ús d’antibiòtics i de prevalença de resistència, en contrast a altres països com Holanda, Suècia i Alemanya. De tota manera, hi ha hagut un decrement significatiu de la prescripció i consum en l’àmbit de primària.

Gràfic 3.  Consum d’antibiòtics el 2014 (dosi definida per 1.000 habitants per dia).

S’estima que la prescripció de tractaments inadequats d’antibiòtics és aproximadament d’un 50%, tant a l’àmbit hospitalari com a l’atenció primària.

Per abordar aquesta situació, la Comissió Europea ja va elaborar i implementar un pla d’acció (One Health Action Plan Against AMR). Però lluny de l’àmbit institucional, els protagonistes som tots els professionals tant de l’àmbit hospitalari com de primària, i molt especialment els pacients.

Per tot això, la mateixa comissió Europea, també ha redactat una guia tant pels prescriptors, infermeria, farmacèutics, societats científiques, etc. però també pel públic on es fan les següents recomanacions:

  1. Cal que el públic s’informi i, si cal, demani informació als seus professionals per un ús apropiat dels antibiòtics, les seves resistències i les seves possibles reaccions adverses.
  2. Utilitzar antibiòtics només quan es prescrigui per un facultatiu.
  3. Evitar l’ús per iniciativa pròpia (evitar consumir restes d’altres tandes d’AB que s’hagin fet en el passat, de prescripcions d’altres persones, o de comprar-los sense recepta).
  4. Retornar les restes sobrants de medicament a la farmàcia.

Cal prendre consciència que l’ús d’antibiòtic està veritablement indicat en menys de la meitat de les situacions en què els prescrivim i cal evitar-ne l’ús que el públic en pugui fer per iniciativa pròpia, sense consultar al seu metge o metgessa. Tot això pren més rellevància en aquests propers mesos d’hivern on la grip i els refredats solen irrompre amb força, i en tractar-se de malalties víriques els antibiòtics NO hi tenen cap paper.


Dr. Xavier Carbonés, Albera Salut / Twitter: @AlberaSalut

Data publicació: octubre 2019