Què és un diagnòstic de salut comunitari? Inici del procés comunitari a l’ABS Alt Camp Oest

Una part important de la feina dels professionals sanitaris de l’atenció primària són les activitats comunitàries. Són activitats dirigides a promoure la salut, augmentar la qualitat de vida i el benestar social i potenciar la participació de les persones que formen una comunitat en la millora de la seva salut. En el nostre cas, quan parlem de comunitat ens referim a l’Àrea Bàsica de Salut Alt Camp Oest (Alcover, Vilaverd, La Riba, Mont-Ral i el Milà). Des del CAP d’Alcover hem iniciat el que anomenem un procés comunitari o diagnòstic de salut comunitari: un estudi que ens vol mostrar l’estat actual de salut de la població, els problemes més importants, així com els factors que hi influeixen.

Planificació

El punt de partida, com qualsevol projecte, és planificar el que volem fer, com ho volem fer, i qui hi participarà. Aquest últim punt és especialment important, ja que cal crear un grup motor que portarà el pes del treball i estarà envoltat d’un grup col·laborador on hi haurà una representació de la població.

Recollir informació

El segon pas del diagnòstic de salut és conèixer l’estat dels determinants de salut (condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals, mediambientals, condicions de vida i treball, xarxes socials i comunitàries, estils de vida individuals, edat, sexe), les seves necessitats i problemes, però també conèixer el que s’anomenen els actius en salut (entenem per actius qualsevol factor que millora la capacitat de les persones o grups per mantenir la salut i el benestar).

Quines dades recollirem per conèixer aquests determinants?

 • Condicionants geogràfics que poden afectar la salut de la comunitat: accidents geogràfics, vies d’accés i sinistralitat d’aquestes, densitat de població…
 • Història de formació dels nuclis de població.
 • Dades mediambientals.
 • Informació demogràfica.
 • Informació socioeconòmica.
 • Estat de salut de la comunitat: Mortalitat i Morbiditat (quantitat de persones d’un grup o d’una població que són afectades per una certa malaltia).

És a dir, recollir tota la màxima informació que puguem de tots els àmbits.

Exemples de dades recollides

 1. Un dels nuclis de població que formen la nostra ABS té un fort desnivell en la majoria dels seus carrers, això pot condicionar molt la mobilitat d’aquestes persones sobretot si afegim que és un nucli de població més envellit que la mitjana de Catalunya.
 2. Un altre fet important és l’alt índex de sinistralitat d’algunes de les carreteres que creuen les nostres poblacions.
 3. Caldria tenir present també els nivells de contaminants de la nostra zona especialment l’ozó i el diòxid de sofre. La població d’Alcover disposa d’una estació de mesurament d’aquest contaminant.
 4. Com actiu de salut podríem dir: el gimnàs al carrer que hi ha a Alcover, tot el teixit associatiu (associacions de veïns), els Casals de la gent gran, l’Escola d’Adults d’Alcover, etc.

Conèixer l’opinió de les persones

Amb tota la informació recollida no en tenia prou, ja que cal saber l’opinió de les persones que formen part de la comunitat, per tant cal parlar-hi. Al CAP d’Alcover hem decidit fer un petit qüestionari on hem començat a preguntar:

 • Quins considera que són els problemes més importants de la seva població (no només problemes de salut)? Quins aspectes del territori ens fan emmalaltir? Quins problemes creieu que té la gent del poble?
 • Què es podria fer per millorar la salut de la seva població?
 • Quan una persona té alguna necessitat o problema sap a qui pot demanar ajuda o a on es pot dirigir? Ens ho pot explicar?

L’han respost pacients que han acudit a la consulta i també hem concertat visites amb l’alcalde, regidora de serveis socials i educació, els companys que treballen al CAP (administratius, equip d’odontologia, metges, infermers, treball social, servei de neteja…). Us resumim quins són els problemes més importants que ens han explicat aquestes persones (actualment encara seguim recollint informació):

 • L’alimentació de la població jove.
 • L’alta sinistralitat de les nostres carreteres.
 • Sedentarisme.
 • Atur.
 • La integració entre els diferents col·lectius de la comunitat.
 • Què fan els homes quan es jubilen?
 • Situació política actual.
 • Contaminació ambiental.
 • Efecte del consum de tòxics en les persones.

L’anàlisi

Tota aquesta informació un cop recollida caldrà analitzar-la per poder elaborar un informe de salut.

Haurem detectat uns actius en salut que ens ajudaran i problemes que hauríem de solucionar. Els problemes que detectem, caldrà fer-ne un llistat i després prioritzar-los, ja que rarament podrem resoldre’ls tots alhora. Els prioritzarem utilitzant criteris de gravetat o severitat, nombre de persones que afecta, eficàcia de la intervenció i si existeix una solució raonable.

L’últim punt per treballar aquests problemes i/o necessitats serà establir un pla d’acció, deixant clar: quins objectius volem aconseguir, quines accions realitzarem, qui ho farà, quan i com (quins recursos tenim).

Finalment caldrà valorar en quina mesura hem aconseguit allò que ens havíem proposat i si no és així què podem fer per millorar-ho.

En aquest moment estem iniciant noves activitats sorgides d’aquest estudi, i estem demanant la col·laboració a persones de la comunitat.


Imatges cedides per l’Ajuntament d’Alcover


Carles Alegre Bultó, DUI ABS Alt Camp Oest / Facebook: CAP Alcover

Data publicació: Abril 2019