Pla estratègic 2019-2022

Les organitzacions necessiten definir quins objectius han de complir i com ho han de fer, tot alineat amb la missió, visió i valors que consideren que els defineixen. Això es fa en un Pla Estratègic, i és on ens trobem ara.

Un cop superat l’antic Pla Estratègic que ens ha portat fins a 2018, necessitem definir un nou Pla per arribar a 2022 seguint una estratègia consensuada i pactada dins l’organització, però també comptant amb el que es coneix com a GRUPS D’INTERÈS.

Els grups d’interès

Son els col·lectius receptors de la nostra activitat, però també els que participen d’aquesta, o determinen com podem fer la nostra feina. Així, els nostres principals grups d’interès són: treballadors, administració, ciutadania, proveïdors de serveis i la pròpia organització.

La metodologia

Hem començat per unes sessions on tot el personal ha pogut dir la seva, quant a prioritzar objectius de l’organització. Aquesta feina s’ha fet amb l’assessorament d’Athenea Solutions, una empresa especialitzada en suport a la gestió sanitària amb molta experiència en l’elaboració de plans estratègics.

Ben aviat seguirem preguntant a la resta de grups d’interès. Només així podrem dissenyar un pla estratègic que, al ser participat per tothom, reculli les accions idònies per a poder fer la nostra tasca, que no és altra que servir a la ciutadania.


Jubilació del Dr. Aranalde

El passat 15 de febrer ens vàrem acomiadar del Dr. Joan Maria Aranalde, Director Gerent d’EAP Sarrià SLP i Vallplasa Atenció Primària SLP, des dels seus inicis el 23 de març de 2003. Han estat 16 anys de treball conjunt, liderats carismàticament pel Dr. Aranalde, a qui no podem més que agrair el temps en què ens ha dirigit i representat. Li desitgem el millor en la seva més que merescuda jubilació.


Roger Vinyeta, Director Assistencial CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter:@CapSarria

Data publicació: Abril 2019.