La Unitat Vascular i el peu diabètic

La Unitat Vascular i de Ferides Cròniques es va crear per valorar i tractar les ferides complexes i les nafres d’origen vascular dels CAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes. Amb 7 anys d’existència, està esdevenint referent a tot el territori.

El peu diabètic

Les lesions als peus són una de les complicacions més greus de la Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2) i la primera causa d’amputació no traumàtica en els països desenvolupats. Es calcula que cada any a tot el món més d’un milió de pacients amb diabetis pateixen una amputació a les extremitats inferiors, i el 80% d’aquestes estan precedides d’una úlcera.

El peu diabètic té un gran impacte econòmic, però sobretot en la qualitat de vida i complicacions d’aquests pacients perquè és una de les complicacions cròniques de la DM2 a on la prevenció pot tenir un paper més important.

Les passes més importants per a identificar l’anomenat peu de risc són:

  • realitzar un bon interrogatori al pacient.
  • fer una bona inspecció dels peus i del calçat.
  • explorar la sensibilitat dels peus, explorar els polsos i l’estat de la vascularització.

Amb tot plegat, es podrà establir una diagnosi i nivell de risc, i amb el pacient es determinarà la freqüència de revisions periòdiques recomanades.

Projectes externs: Peu.cat i CAMINA

Aquest mes de febrer s’ha engegat l’estudi Peu.cat que pretén determinar la incidència i característiques més rellevants de les úlceres als peus dels pacients diabètics que es detecten als ambulatoris de Catalunya.

L’EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes s’hi ha adherit juntament a 43 centres més d’Atenció Primària de Catalunya. De la mà de la infermera Glòria Santiago de la Unitat Vascular del centre, i el Dr.Gabriel Cuatrecasas, es realitzarà durant els propers 18 mesos el cribratge i seguiment de totes les úlceres de peu detectades als nostres barris.

Una altra iniciativa que començarà aquest 2018 amb el suport del grup redGDPS (grup d’estudi de la Diabetis en Atenció Primària), de la Federación Española de Diabéticos (FEDE) i els laboratoris MSD, és el Projecte CAMINA. Aquest projecte s’emmarca dins el Pla integral de prevenció i maneig del peu diabètic, i tant la Sra. Glòria Santiago com el Dr. Gabriel Cuatrecasas han estat escollits com a referents per a formar a altres professionals sanitaris d’Atenció Primària de la zona Barcelona Esquerra, que inclou els sectors sanitaris de Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.

Fruit de tota aquesta labor s’espera en els propers anys poder homogeneïtzar i establir millores en tots els centres d’Atenció Primària pel que fa a la prevenció, el tractament i la coordinació de derivacions per a aquells casos més greus entre ambulatoris i serveis especialitzats hospitalaris.


Dr. Gabriel Cuatrecasas, Metge de família

Glòria Santiago, Infermera

EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria