La nostra sala, cada cop més polivalent

Al CAP El Remei disposem d’una sala de dimensions considerables i que del seu ús se’n beneficia força gent.

Disposar d’una sala així i a més ben acondicionada i amb molta llum natural (si l’activitat ho requereix) fa molt agradable fer-hi activitats.

Sovint els professionals d’EAP Vic hi realitzem sessions internes amb ponents interns o externs, depenent de la sessió. També aprofitem per fer-hi reunions internes o amb proveïdors externs.

Però les activitats adreçades a usuaris també són destacables. Les xerrades adreçades a la població, tallers, educació grupal, cursos… tot hi té cabuda. A més, s’hi realitzen moltes activitats adreçades a l’atenció a la dona. Els cursos de prepart i de postpart es realitzen any rere any, i per col·lectius de fora també es molta formació relacionada amb l’alimentació, l’alletament, la menopausa o altres hàbits, patologies o aspectes culturals o canvis fisiològics.

De la sala polivalent també en fa ús l’associació de veïns, ja que 4 dies a la setmana la cedim per tal que hi realitzin activitats. Actualment estan fent ioga.