Sant Gervasi defineix les prioritats en salut del barri

A l’abril de 2018, la comissió de salut comunitària de El Putxet i Sant Gervasi–La Bonanova presenta les conclusions del diagnòstic de salut d’aquests barris en una jornada oberta a la ciutadania.

CAP Vallcarca-Sant Gervasi 2018: Presentació del diagnòstic de salut del barri

Dilluns 9 abril 2018 – Espai Putxet

Dilluns 16 abril 2018 – Centre Cívic Vil·la Florida

La salut comunitària a Sant Gervasi

La comissió de salut comunitària de El Putxet i Sant Gervasi-La Bonanova va néixer arran del projecte COMSalut. Aquesta és una de les prioritats del Pla de Salut 2016- 2020 del CatSalut i té com a objectiu impulsar la salut comunitària des dels centres d’atenció primària (CAPs).

El projecte es va posar en marxa en 2015 a 16 CAPs pioners en salut comunitària. A l’àrea bàsica de salut de Sant Gervasi, el CAP impulsor és Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Com pot incidir la ciutadania en la salut comunitària?

La Comissió de salut comunitària de El Putxet i Sant Gervasi-La Bonanova ha elaborat durant els dos darrers anys el diagnòstic de salut del territori. L’objectiu de la presentació de les seves conclusions és crear un espai de diàleg on tothom pugui fer suggeriments i propostes per millorar la salut de la comunitat i treballar de forma coordinada amb entitats i veïnat.

Què és la salut comunitària?

S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut es troben fora del sistema sanitari. Per això, protegir i millorar la salut de la població requereix que l’administració pública i els professionals d’atenció primària treballin en coordinació amb la població i tenint en compte els recursos del territori on aquesta hi viu.

Quan parlem de salut i comunitat la feina va més enllà de les consultes mèdiques. Alguns dels eixos fonamentals d’aquesta tasca són:

  • Identificació i priorització dels problemes de salut de la població i en funció dels mateixos adequar els serveis.
  • Coneixement dels recursos institucionals i comunitaris per promoure el seu desenvolupament i aprofitament per part de la població.
  • Col·laboració i suport en temes de salut amb les entitats de la comunitat.
  • Coordinació amb altres serveis de la comunitat, tant de salut com socials o d’entitats del territori.

Rosario Jiménez, Metgessa de família i Responsable de salut comunitària en Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi /Twitter: @aprimariavsg


Informació addicional d’interès:

Agència de Salut Pública de Catalunya. Salut comunitària

CAP Vallcarca-Sant Gervasi. Participació Comunitària