20 anys de la Setmana Sense Fum

Han passat 20 anys des de la primera Setmana Sense Fum (SSF), iniciativa que es va originar a la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitat (semFYC/CAMFiC a Catalunya) amb el suport tècnic i organitzatiu del Grup d’Abordatge del Tabaquisme (GAT/GRAPAT a Catalunya) i del Programa d’Activitats Preventives i de Promoció de la Salut (PAPPS). Javier Amador, Toni Solbes, Carmen Cabezas i Rodrigo Córdoba van ser els qui van llançar la idea original, el 1999, que buscava reforçar la importància de deixar de fumar i el paper que té l’atenció primària per aconseguir-ho. Es va pensar que el principal problema de salut prevenible bé mereixia una setmana sencera de treball comunitari al voltant del 31 de maig, dia en què es commemora el Dia Mundial Sense Tabac de l’OMS.

Actualment, a cada edició es forma una comissió organitzadora central i una a cada comunitat autònoma, que s’encarreguen de la logística i la coordinació estratègica de la campanya. Els principals eixos d’actuació de la comissió organitzadora central són: comunicació entre comunitats autònomes, elaboració, difusió i distribució dels materials específics, elaboració de l’enquesta dirigida a la població i del seu informe final que es presenta a la roda de premsa de la SSF.

A Catalunya, la SSF des de 2002 s’ha emmarcat en el Programa Atencio Primària Sense Fum. Aquest és un programa conjunt del Departament de Salut (a través de Salut Pública) amb CAMFiC i AIFiCC.

Els objectius de la SSF s’han mantingut en el temps i s’han anat canviant els materials, lemes i enfocament en cada edició, amb missatges vinculats al lema proposat per l’OMS.  L’objectiu principal és informar i sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. Així doncs, les activitats realitzades durant la SSF són molt diverses, reflectint la pluralitat que hi ha entre els centres i els diferents àmbits.

Com a “activitat d’interès sanitari” la SSF ha obtingut el màxim reconeixement  per part del Ministeri de Sanitat i Consum, així com de les Conselleries de Sanitat dels diferents governs autonòmics.

El lema de la Setmana Sense Fum d’aquest any 2019 és Recupera la inspiració!, i el lema del Dia Mundial Sense Tabac de l’OMS del 2019 és Tabac i salut pulmonar.

Animem a tothom a celebrar amb nosaltres els 20 anys de la SSF participant en les activitats per aconseguir una societat lliure de fum.


Comissió Organitzadora de la SSF

Data publicació: Maig 2019