Salut Comunitària a Albera Salut

La salut comunitària són el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de salut de la comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn. (Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública).

No és fins a la carta d’Ottawa el 1986, quan es comença a parlar seriosament de la promoció de la salut, de l’apoderament de la població i de la participació amb i de la comunitat per millorar la salut. Per dur a terme aquests objectius, calen polítiques de salut publica i entorns saludables, reforçar l’acció comunitària, desenvolupant aptituds personals, educant per la salut i reorientant els serveis sanitaris.

Punt de partida: el 80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari.

Què ha passat a Catalunya?

Des de la reforma de l’atenció primària (l’any 1985) fins a finals del 2016, la salut comunitària no tenia un paper fonamental en aquest sector. És a partir d’aquest punt, que es comencen a idear estratègies i plans, i el 2017 neix l’ENAPISC. Una estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària, amb intenció d’iniciar-se ben aviat.

Què hem fet des d’Albera Salut?

Ja fa anys que des d’Albera Salut hem apostat per la salut comunitària. El 2004 quan es va fer la primera gran acció comunitària: una caminada popular per a pacients diabètics. Amb una glicèmia basal prèvia a la caminada i una en finalitzar-la, amb reducció significativa dels nivells de glucosa. Després es va concloure amb un berenar saludable adaptat als diabètics.

Han estat i són múltiples les participacions de la nostra ABS amb la comunitat i per a la comunitat, aquí alguns exemples:

  • Participem en la ràdio local setmanalment des de fa més de 10 anys, per parlar sobre aspectes de la salut.
  • Fem difusió de temes de salut a les nostres xarxes socials, a les escoles o associacions de veïns, de gent gran… dels pobles. Intentem que siguin variats i de temàtiques rellevants o en els millors dels casos, que sigui la pròpia població que ens ho sol·liciti.
  • Duem a terme activitats pels dies mundials de les patologies més prevalents.
  • Col·laborem en activitats ja existents a la comunitat.
  • Oferim suport i recursos com per exemple, maletins als centres esportius i a les associacions d’excursionistes de les diferents localitats de la nostra àrea de salut.
  • Realitzem concursos de postres saludables o d’altres en festes populars.
  • Creem grups de treball tipus tallers de memòria o grups per treballar el dol.
  • Oferim tallers de treballs manuals setmanals o de cuina saludable a la població en general.
  • Organitzem grups de cant, tipus Gòspel, setmanals i oberts a tota la població.
  • Participem en totes les activitats que promocionen els departaments de Salut i Salut Pública.

Treballar amb la comunitat és un dels eixos fonamentals de la nostra pràctica diària com a professionals sanitaris d’atenció primària i creiem que és una oportunitat que no podem desaprofitar.

Seguint aquesta filosofia i juntament amb el Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, i la Universitat de Girona (UdG), venim treballant durant anys en diferents projectes encaminats a aquests objectius, essent la salutogènesis com a eix conductor.

A partir d’aquí han sorgit grups de voluntariat a algunes localitats de la nostra ABS, que funcionen amb total autonomia. Igualment, es mantenen les estretes relacions amb grups comunitaris i socials ja existents a les localitats.

Val a dir que, seguint les directrius del CatSalut i el departament de Salut Pública, hem posat en marxa la prescripció social, amb la formació de tots els professionals i amb el suport del material i dels dispositius que existeixen al nostre abast.

Conclusió:  Si volem tenir una població amb un nivell de benestar i salut, hem de començar a treballar amb el 80% dels determinants que existeixen a la comunitat, que són assequibles i que tenen gran potencial. Necessitem que els professionals, dins de la seva activitat clínica diària, incorporin la salut comunitària, com un tema més, i que la població ens reconegui fora dels centres sanitaris. Ja que la resta del 20%, ja ho estem fent i ho fem bé.


Dra. Pyrene Martinez Piera, Pediatra Albera Salut / Twitter: @AlberaSalut

Data publicació: febrer 2019