Parlem de la vitamina D

Darrerament s’ha generat debat sobre la vitamina D, com si s’acabés de descobrir la seva importància. Però cal prendre vitamina D?

Fisiologia: com funciona el metabolisme de la vitamina D

La vitamina D és una vitamina que afavoreix l’absorció del calci. El seu origen està en alguns aliments (productes làctics, peix blau, ous), però sobretot a la pell. Els rajos ultraviolats del sol permeten fabricar vitamina D a la nostra pell, i es calcula que cal una exposició a la cara i avantbraços d’entre 10 i 20 minuts, 3 cops a la setmana, per obtenir la quantitat necessària de vitamina D. La vitamina D, després d’haver-se sintetitzat en la pell, s’activa una primera vegada al fetge i posteriorment als ronyons. La seva funció és ajudar a fixar el calci, sobretot als ossos.

Utilitat de determinar els seus nivells

Fins fa poc es creia que els suplements de vitamina D afavorien la disminució del risc de fractures. Això ha fet que es facin moltes anàlisis i que es prescriguin també un gran nombre de suplements de vitamina D. No obstant això, unes recents revisions d’estudis i assajos clínics i moltes societats científiques internacionals no recomanen la determinació de vitamina D a la població general. El Departament de Salut no ho recomana de manera rutinària, ja que no s’han demostrat els suposats beneficis per la salut i a més els suplements amb excés de vitamina D poden donar efectes secundaris com insuficiència renal, hipercalcèmia, trastorns gastrointestinals o trastorns cardiovasculars.

Els valors de la vitamina D en les anàlisis

Les concentracions en sang de vitamina D són molt variables i depenen de factors com l’estació de l’any, l’edat, la raça, l’índex de massa corporal, estils de vida, alimentació, l’exposició solar o factors genètics. Degut a aquesta variabilitat, els valors considerats normals són diferents segons les distintes societats científiques, però en general podríem dir que…

es considera un valor deficient de vitamina D si està per sota de 10 ng/ml, i suficient per sobre de 10 ng/ml.

Així doncs, m’he de mirar la vitamina D?

Sempre que tinguem una exposició al sol adequada, tinguem uns hàbits alimentaris i d’activitat física d’acord amb les nostres possibilitats, fem una aportació de líquids suficient i tinguem una bona higiene del son, no caldrà fer analítiques de control per valorar com tenim la nostra vitamina D a no ser que patim alguna de les malalties indicades al requadre.

Cal mirar els valors de la vitamina D en cas d’alguna de les següents malalties:

  • Malaltia renal crònica greu.
  • Malaltia hepàtica crònica.
  • Osteoporosi o altres malalties òssies (sospita de raquitisme/osteomalàcia, malaltia de Paget).
  • Síndromes de malabsorció intestinal (cirurgia bariàtrica, celiaquia, malaltia de Crohn, fibrosi quística).
  • Pacients tractats amb medicaments que afecten l’absorció i/o el metabolisme de la vitamina D (com antiepilèptics, glucocorticoides, antiretrovirals, antifúngics o colestiramina).
  • Hipoparatiroïdisme o hiperparatiroïdisme.
  • Malalties del fòsfor i el calci.
  • Valors inexplicablement elevats de fosfatasa alcalina sèrica.
  • Sospita de toxicitat: pacients que prenen dosis altes de vitamina D durant llargs períodes de temps, amb alteracions analítiques (hipercalcèmia, inhibició de la PTH) o simptomatologia associada.

Jordi Arrufat, Metge de família EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes / Twitter: @CapSarria