Rentats nasals… ens acomiadem dels mocs!

Als nadons i lactants se’ls tapona el nas amb molta freqüència, degut a un excés de mucositat que el seu cos segrega com a mecanisme de defensa enfront dels agents patògens. A més, en aquesta etapa presenten dificultat per tossir i evacuar el moc, afegit al fet de la seva incapacitat per mocar-se. Aquesta mucositat pot entorpir la seva respiració fisiològica (respiració pel nas, ja que encara no saben respirar adequadament per la boca), interferint també, en el menjar i el descans. Per aquests motius, pot ser de gran importància fer neteges nasals en etapes de mocs. És important conèixer la tècnica per obtenir uns bons resultats.

Què són els rentats nasals?

Els rentats nasals o irrigacions consisteixen en la introducció de sèrum fisiològic o d’una solució salina pels orificis nasals amb la intenció d’arrossegar i netejar les cavitats de mocs. Els podem realitzar sempre que el nen/a ho necessiti per garantir el seu benestar i una correcta respiració. Sempre partint del fet que els mocs en si no són dolents si no interfereixen amb l’alimentació o provoquen malestar.

Fer un rentat nasal als nadons és equiparable a què aquests fessin servir un mocador per ells mateixos.

Com els realitzem?

Al principi pot resultar complicat, per tant és recomanable preparar tot allò que ens podria fer falta (una tovallola, mocadors o gases, el sèrum o solució salina, etc.). I demanar a algú que ens ajudi.

  1. Es recomana col·locar el nen estirat (es pot fer cap amunt o bocaterrossa, com més fàcil sigui pels dos), amb el cap girat cap a un costat.
  2. Quan tinguem el nen ben subjecte, es buida pel forat del nas que queda més alt entre 1-1,5 cc de sèrum fisiològic. A continuació, retirem els mocs amb una gaseta.
  3. Després es repeteix la maniobra girant el cap a l’altre costat i repetint el procés.
  4. Si el nas està molt obstruït, es pot posar una mica de sèrum, fer un massatge per estovar i tornar a realitzar tot el procés.
  5. Part dels mocs sortiran pels orificis nasals i part se’ls empassaran. Aquest fet no és dolent, ni perillós pels nadons.
  6. Es pot repetir diverses vegades al dia, sobretot abans de dormir i una estona abans de menjar.

Consells

  • Podem aprofitar el moment del bany per fer el rentat nasal, ja que l’ambient humit afavoreix la fluïdificació de la mucositat.
  • El sèrum fisiològic molt fred pot ser molest pels nadons, intentem que aquest estigui a temperatura ambient. Això es pot aconseguir simplement escalfant entre les mans el sèrum abans de fer el rentat nasal.
  • És important aplicar una pressió suau quan realitzem el rentat nasal al nadó, sobretot si utilitzem aspiradors, xeringues o sistemes a xorro.
  • La comunicació entre el nas i l’oïda en els nadons és més fàcil i existeix un risc major, si no controlem les pressions del rentat, que el moc passi d’una cavitat a una altra, podent incrementar el risc d’otitis.

Sèrum fisiològic i solucions hipertòniques

El sèrum fisiològic és una dilució aquosa que està adaptada a les proporcions fisiològiques dels fluids del nostre cos. De manera que resulta perfecte per netejar mucoses, ferides, ulls, i com no, per fer els rentats nasals. El venen a les farmàcies i es pot adquirir en ampolles petites (monodosis) o en ampolles més grans. Es recomana la primera opció, ja que facilita l’administració i és més higiènic al ser d’un o dos usos.

Les solucions hipertòniques, tenen una concentració salina major al sèrum i venen normalment amb un sistema d’irrigació.

Les dues opcions són efectives i adequades, hem d’escollir la que millor s’adapti a les nostres necessitats i les del nadó. És important escollir les pressions aptes per nadons, ja que com hem comentat no són les mateixes que en nens més grans o adults. També hem d’intentar no introduir cap sistema d’irrigació dins de l’orifici nasal per evitar lesions.

Com preparar el sèrum fisiològic: posar mitja cullereta rasa (de mida de cafè) de sal en un got gran i omplir-lo amb aigua de l’aixeta bullida, dissoldre bé. Amb això, s’obtindrà aproximadament un quart de litre de sèrum fisiològic, que s’ha de guardar en un recipient de vidre net i/o esterilitzat prèviament i canviar-lo cada 2 dies.

S’han d’espirar les secrecions?

La tècnica del rentat nasal no té límits d’utilització, es realitza sempre que el nen o nena ho necessiti, però no passa el mateix amb els aspiradors nasals. La pressió produïda per la succió pot ocasionar malestar a les oïdes i ressecar la mucosa nasal. Per tant, s’ha de limitar l’ús dels aspiradors a un parell de cops al dia quan hi ha molt moc o sigui recomanat per un professional sanitari.

Que són els aspiradors nasals?

Els aspiradors nasals són tots aquells sistemes o aparells destinats a l’absorció de mucositat de la cavitat nasal. Es venen a les farmàcies i n’hi ha de nombrosos tipus: pipetes, aspiradors manuals, aspiradors elèctrics, etc. Tots són d’ús individual i s’han de netejar adequadament per evitar transferir infeccions.


Ainhoa Fernández Vicente, Infermera pediàtrica EAP Dreta de l’Eixample – CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor