Hipertensió arterial, un risc per la nostra salut

La hipertensió arterial o tensió arterial elevada (HTA) és un dels factors de risc cardiovascular més importants i prevalents de la nostra població. Afecta al 42% de la població major de 18 anys (de forma global) i augmenta amb l’edat. A la franja de 18 a 30 anys afecta aproximadament a un 9% i a partir de 75 anys afecta al 88%.

Com saber si tenim hipertensió?

Globalment la causa de mortalitat més freqüent a Catalunya són els esdeveniments cardiovasculars, aproximadament un 28% (1 de cada 3 morts). D’aquestes causes cardiovasculars, l’accident cerebrovascular, la insuficiència cardíaca i l’infart de miocardi estan molt relacionats amb el fet de ser hipertens.

Una part de la població hipertensa no sap que ho és, de manera que periòdicament caldria fer un control de la pressió arterial.

Per definir a un pacient com a hipertens s’ha d’haver mesurat la TA en condicions correctes (tres determinacions amb 5-10 minuts d’interval i fer la mitjana de les dues últimes) i en tres ocasions diferents. Totes tres vegades ha de ser elevada (igual o per sobre de 140/90).

Com que diagnosticar a una persona hipertensa implica fer un tractament i controls de per vida, sovint amb més d’un fàrmac, ens hem d’assegurar. Intentem resoldre els factors de confusió. Hi ha situacions especials, com per exemple el que anomenem “hipertensió de bata blanca”. Es dóna en pacients que pel fet d’estar davant del metge els suposa una situació de cert estrès, de manera que a la consulta se’ls detecta una tensió arterial elevada però quan se la miren a casa les xifres són normals (no són hipertensos). Una altra situació és la hipertensió emmascarada, els pacients que a la consulta presenten xifres normals però al fer un control durant 24 hores (Holter) es detecten xifres elevades, sobretot durant el descans nocturn.

Per fer un diagnòstic i un control més acurat cada vegada fem més controls per AMPA (automedició de pressió arterial) que són aquells controls que el pacient fa a domicili en diferents moments del dia mitjançant aparells automàtics validats. D’aquesta manera podem obtenir un perfil de com es comporta la TA en diferents moments del dia.

Una altra eina és el MAPA (monitoratge ambulatori de la tensió arterial). En aquest cas el pacient porta un aparell electrònic que, connectat a un manegot al braç, registra a intervals i de manera automàtica els valors de TA i així podem saber aquests valors inclús durant la fase de son.

HTA es defineix com una pressió arterial sistòlica (PAS) igual o major de 140 mmHg i/o una pressió arterial diastòlica igual o superior a 90 mmHg.

Els valors normals de la pressió arterial en la consulta haurien de ser iguals o menors a 140/90, mentre que al domicili no haurien de superar xifres de 135/85.

La mesura de la pressió arterial no realitzada correctament pot donar a lloc a resultats erronis i en conseqüència diagnòstics i tractaments que no es corresponen.

Per què hem de controlar i tractar la HTA?

Està demostrat científicament que la HTA és un dels factors de risc cardiovasculars més freqüents que estan implicats com a causa de malalties i de mort. Altres factors de risc també implicats són el tabaquisme, l’obesitat, la diabetis, l’estrès… També hi ha evidència científica que no deixa cap dubte de què baixar la tensió arterial en els pacients hipertensos comporta una disminució de les complicacions i mort d’origen cardiovascular.

Per aquest motiu és important seguir les recomanacions que el metge faci per tractar la HTA. Moltes vegades seran mesures inicialment dirigides a l’alimentació (com reduir la sal, ingesta d’alcohol…), control de pes, deixar de fumar si és el cas i a més el tractament farmacològic recomanat, en cas que les mesures anteriors no siguin suficients o bé d’entrada si la TA és molt elevada o concorren altres factors de risc.


Dr. Ferran Vaquero Belmonte, DUI Pere Sors Cuffí Albera Salut / Twitter: @AlberaSalut