Nou grup de trobada familiar: Treballant la parentalitat positiva

Des de gener l’equip de pediatria del CAP Vallcarca- Sant Gervasi ofereix un programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies, per compartir experiències, eines de criança i de creixement personal.

Any 2017: programa d’habilitats parentals al Cap Vallcarca-Sant Gervasi

La criança dels nostres fills, un repte diari

En les últimes dècades, la societat està experimentant importants canvis en les dinàmiques de convivència i interacció social entre les persones, que afecten al comportament, a l’estructura i a la salut familiar. Davant els processos de canvi, és necessari plantejar noves solucions dirigides a comprendre les causes i millorar les relacions de convivència familiar.

L’equip de pediatria som molt conscients del repte que suposa ser pares i entenem que sovint les famílies es troben amb dificultats i dubtes a l’hora d’exercir el rol parental.

Què entenem per parentalitat positiva?

El concepte de parentalitat positiva es pot definir com el conjunt d’aquelles conductes parentals que ofereixen el benestar dels nens/es i faciliten positivament el seu desenvolupament integral des d’una perspectiva de cura, afecte, protecció, seguretat personal, i de no violència. Sabem que una parentalitat viscuda com a positiva pot influir en futurs determinants de la salut del fill o filla.

D’altra banda, s’ha constatat que el mal comportament que no remet en nens/es petits pot ser predictiu de conductes agressives i/o delictives (com la violència o l’ús de drogues) i de conductes de risc (com les pràctiques sexuals desprotegides), en etapes posteriors del seu desenvolupament.

Per tots aquests motius, l’equip de pediatria hem creat un espai de trobada per aplicar el programa d’habilitats parentals per a famílies creat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona que pretén ser una eina que ajudi a manegar situacions quotidianes amb els fills i filles, promovent la parentalitat positiva.


Alícia Portella i Vanessa Vizcarra, Infermeria CAP Vallcarca – Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg