La veu d’una infermera

Coincidint amb el mes del dia de l’Atenció Primària, em plau escriure aquesta editorial amb una visió infermera.

La infermeria familiar i comunitària i la infermeria pediàtrica treballem als Centres d’Atenció Primària oferint tota la nostra cartera de serveis. Tenim cura de la població i proporcionem cures d’una manera individualitzada, sistemàtica i organitzada. Desenvolupem accions de promoció i prevenció de la salut i la malaltia, tant participant activament dins de la comunitat (plans comunitaris, associacions veïnals, àmbit escolar, casals de gent gran) com a nivell individual a les consultes o als domicilis. Fem educació sanitària, de manera grupal o individual, sobre estils de vida saludable i de millora de la patologia crònica.

Acompanyem al llarg del cicle vital de les persones i les famílies, des del naixement fins a la mort, sempre amb una visió holística de la persona. Tot això integrat dins d’un marc ètic i de bona praxi professional.

Des de l’any 2003, els col·legis professionals d’infermeria de tot l’estat espanyol estan treballant per regular la prescripció infermera. Actualment no estem emparats per la llei en cas de fer una prescripció. Som professionals capacitats i formats per a prescriure, i podem disposar d’un vademècum propi.

Per acabar voldria citar les últimes paraules de la carta de posicionament de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) sobre la prescripció infermera: “En definitiva, la infermera és especialista en cures, i cap altra professió ho farà millor que la infermera, i ho farà dintre del seu mètode científic d’actuació, on es troba el de planificar un tractament, farmacològic o no, un tractament sense ànims de prescriure cap producte que estigui fora de les competències de la infermera”.

Per cert, ja coneixes la teva infermera o infermer?


Mònica Coll, Infermera EAP Poble Sec – CAP Les Hortes