Les EBA i la seva responsabilitat social

Parlar de responsabilitat social empresarial (RSE) o corporativa (RSC) de les empreses que gestionen serveis en salut, podria semblar una obvietat, certament hi ha quelcom més responsable i social que contribuir a millorar la salut dels nostres pacients?

En aquest sentit, la majoria dels professionals quan fa uns anys vam optar per una EBA com la millor opció per donar sortida al nostre professionalisme no havíem sentit a parlar de la RSE.

El nostre esquema clàssic de treball sempre ha estat el següent, prestar el millor servei públic a la nostra població de referència amb el finançament de CatSalut i amb alta satisfacció dels nostres treballadors i professionals.

Pel que respecta al tema assistencial, els nostres excel·lents resultats venen recollits en totes les avaluacions i molt en particular a la central de resultats de l’AQUAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya). Al nostre afany de servei sens dubte, afegim el compromís per la sostenibilitat i viabilitat del servei des de la priorització clínica i l’eficiència. Des d’una perspectiva de servei públic és una obligació ètica.

Per això lluitem per garantir una bona accessibilitat als nostres centres amb una correcta utilització dels serveis i els millors resultats possibles. Pensem que la clau és el nostre compromís, la responsabilitat i la nostra autonomia.

A aquest esquema essencial que continua més vigent que mai, amb els anys hem anat incorporant i estructurant polítiques de RSE (mesures per impulsar la sensibilització mediambiental, polítiques de conciliació laboral dels nostres treballadors i professionals, utilització de les TICs per millorar l’accessibilitat dels nostres pacients, potenciació de la comunicació interna, polítiques d’igualtat, aposta decidida per la formació i millorar el coneixement dels nostres proveïdors en matèria de RSE, entre moltes d’altres) que impregnen totes les nostres organitzacions. És per això que cada vegada més, diferents membres d’ACEBA es van adherint a diferents iniciatives com la del “Pacto Mundial por los Derechos Humanos” o la de respon.cat.

Amb aquestes iniciatives les EBA formalitzen el seu compromís empresarial, social i ambiental i es situen al costat de l’autoritat sanitària per encarar els reptes assistencials del nostre país.


Dr. Toni Iruela, Metge de família CAP Vallcarca-Sant Gervasi i Responsable Relacions Institucionals ACEBA