La febre infantil, una reacció positiva del cos

La febre és el motiu de consulta més freqüent en pediatria, sobretot en menors de 3 anys. La majoria d’aquests quadres febrils són vírics i es curen per si mateixos en pocs dies, requerint únicament mesures de suport (assegurar una bona hidratació i repòs del menor), disminuir aquesta febre quan provoca malestar en el nen/a i controlar-ne l’evolució, per valorar si s’afegeixen nous símptomes.

Què és la febre?

Considerem febre quan la temperatura corporal és superior a 38 ºC mesurada a l’aixella o superior a 38’5 ºC mesurada a nivell rectal (el que s’anomena temperatura central). Aquesta elevació de la temperatura no és dolenta per si, al contrari, és beneficiosa per a l’organisme, ja que es tracta de la resposta correcta davant d’una “agressió” externa, com poden ser les infeccions. A més, ajuda al nostre sistema immune a lluitar contra els patògens, i de fet és una mostra de com reacciona el cos enfront d’aquesta agressió.

No obstant això, aquest efecte beneficiós de la febre sol anar acompanyat de malestar general, mal de cap, poques ganes de menjar i aixafament generalitzat. Per mirar d’alleujar aquests símptomes s’intenta baixar aquesta temperatura corporal. L’objectiu no és baixar la temperatura fins a 36 ºC (un antitèrmic es limita a disminuir-la entre 1 i 1’5 ºC), sinó millorar l’estat general dels nens.

Tractament de la febre

Els mitjans físics són força efectius:

  • Realitzar banys amb aigua tèbia (ni freda ni calenta). Cal anar en compte amb aplicar temperatures molt allunyades de la corporal, ja que aquesta diferència tèrmica pot ser pitjor.
  • Aconseguir un ambient confortable als nens: deixar-los en repòs, amb roba lleugera.
  • Ingesta de molts líquids, ja que la febre provoca un augment de la sudoració i de la pèrdua de líquids corporals que cal compensar.

Els mitjans farmacològics: antitèrmics

Són fàrmacs que disminueixen la temperatura corporal i al mateix temps poden ser analgèsics i antiinflamatoris. Els 2 més coneguts i emprats són el paracetamol i l’ibuprofè, essent tots dos igual d’efectius quant a control de la febre i el dolor, tot i que l’ibuprofè té més efecte antiinflamatori que el paracetamol. Per això, d’entrada, mirarem d’emprar ibuprofè quan el quadre que provoqui la febre vagi associat a un component inflamatori (en el cas d’una otitis, per exemple), però mai en nens menors de 6 mesos d’edat. Tots 2 són molt ben tolerats pels nens i tenen mínims efectes secundaris, que només apareixen a dosis elevades (sobredosificacions de paracetamol poden afectar el fetge, i d’ibuprofè a la mucosa de l’estómac).

La febre sol angoixar força els pares, i això fa que s’alternin antitèrmics per tractar-la. Hi ha força estudis que han demostrat que aquesta alternança NO aconsegueix controlar millor la temperatura corporal que administrar-ne un de sol, però en canvi, pot provocar sobredosificacions i els efectes secundaris que hem comentat abans. Per tant, no ho feu, empreu-ne només un cada 6 hores si fa falta, associat als mitjans físics, i no patiu que el que volem és millorar l’estat del nen, no baixar la temperatura a qualsevol preu.

Cada nen és un món, per tant, els pares sou els que millor sabeu si el vostre nen/a respon millor al paracetamol o a l’ibuprofè. Empreu el que li funcioni millor.

Ús correcte dels antitèrmics infantils

Cal seguir les indicacions del vostre equip de pediatria, que us diran les dosis exactes i l’interval a emprar.

Habitualment, cada 6-8 hores:

  • Paracetamol = 15mg/kg/dosis
  • Ibuprofè = 7’5mg/kg/dosis

La millor via d’administració és l’oral, que és la que assegura la millor absorció del fàrmac, deixant la via rectal (els supositoris), només per quan no poden donar-los per via oral, per exemple, en cas de vòmits.

ALERTA! Al mercat trobem diferents marques comercials d’aquests medicaments, amb DIFERENTS PRESENTACIONS I DILUCIONS (fins i tot amb la mateixa marca comercial). Cal anar molt en compte, ja que podem trobar 2 presentacions diferents del mateix medicament i una tenir fins a 4 vegades més de medicament en la mateixa quantitat de líquid que l’altre podent ocasionar, accidentalment, sobredosificacions i intoxicacions.


Dra. Tatiana Valencia, Pediatria dels Pirineus, SCCLP


Informació addicional d’interès:

Antitèrmics en el tractament de la febre en població pediàtrica

Dosificació d’antitèrmics