La Meva Salut a pediatria. Com accedir a la carpeta de salut dels menors d’edat.

Els pares, mares o responsables legals de persones menors de 16 anys ja poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills.

Què és i per a què serveix?

La Meva Salut (LMS) és el web que us permet disposar de la vostra informació personal de salut, així com també de la dels vostres fills. Hi podeu trobar informació sobre el vostre equip d’atenció primària, diagnòstics, informes clínics, resultats de proves, exploracions, vacunes administrades i el pla de medicació vigent.

És una eina interactiva que permet realitzar alguns tràmits i gestions, com ara demanar visita, o fer una consulta online amb el professional sanitari de referència tant de medicina com d’infermeria.

Accés a La Meva Salut d’un fill

Com a progenitor o representant legal és imprescindible disposar d’accés propi al vostre espai personal de La Meva Salut, ja que serà a través del mateix que podreu accedir a LMS dels menors.

Per tant, l’accés a La Meva Salut dels vostres fills es fa amb les vostres credencials, amb el vostre codi d’identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual (TSI), el vostre codi d’usuari (DNI o document acreditatiu) i la vostra contrassenya o certificat digital. Abans d’accedir-hi, el sistema us deixarà seleccionar si voleu entrar a la vostra carpeta de salut o a la dels vostres fills o persones de les quals sou responsables.

On es pot tramitar i quina documentació cal portar?

Ambdós progenitors o representants legals poden tenir accés a LMS i ho han de demanar al centre d’atenció primària presentant la documentació corresponent. És un tràmit individual i no es pot sol·licitar l’accés per representació de l’altre progenitor.

Documentació que cal portar al CAP:

  • La vostra targeta sanitària individual (TSI).
  • El vostre DNI o document acreditatiu.
  • La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de qui sol·liciteu l’accés.
  • El llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal.

Requisits per accedir a La Meva Salut:

  • Per accedir a LMS d’una altra persona, cal que es tracti d’un fill o filla menor de 16 anys o ser responsable legal de la persona de la qual es vol demanar l’accés.
  • Tenir targeta sanitària individual.
  • Tenir 16 anys o més.
  • Disposar de telèfon mòbil i adreça electrònica.

Què passa si el menor té 16-17 anys?

Us ha d’autoritzar l’accés i ho pot fer de dues maneres:

  1. Presencialment al CAP (quan demani accés a La Meva Salut)
  2. Demanant l’accés a La Meva Salut i entrant-hi i accedint a l’apartat “Tutors autoritzats” on hi trobarà els noms de les persones (mare, pare o responsable legal) que hagin anat al CAP a demanar l’accés.

Mar López Parellada i Alexandre Jiménez Ferrer, Unitat d’Atenció a l’Usuari Atenció Primària Vallcarca- Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: febrer 2019


Informació addicional d’interès:

CatSalut. La Meva Salut.