Pediatria dels Pirineus, autogestió i TICs a l’Alt Urgell

Atès el dèficit d’especialistes en pediatria, hi ha grans dificultats perquè professionals especialistes en pediatria puguin donar cobertura en diferents zones del territori, fet més evident en zones rurals més allunyades dels grans centres hospitalaris.

Aquesta realitat obliga a buscar noves iniciatives amb suficients al·licients per aconseguir que els pediatres decideixin traslladar-s’hi. Bona part d’aquestes iniciatives es basen en augmentar el poder de decisió dels professionals per autoorganitzar-se, amb fórmules d’autogestió.

La comarca de l’Alt Urgell, la segona més gran de Catalunya, amb 1.447,48 km2 de superfície, és una de les de més baixa densitat de població, amb 14,8 habitants/km2, amb 80 km de longitud i més de 150 petits nuclis rurals, molts d’ells de difícil accés. Disposa d’un hospital comarcal, la Fundació Sant Hospital (FSH) a La Seu d’Urgell, amb atenció pediàtrica i parts; i dos Centres d’Assistència Primària, gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS), separats 45 km de distància, que inclouen un total de 19 consultoris locals.

El mes d’octubre de 2009, per garantir la qualitat i sostenibilitat de l’atenció pediàtrica, se signà un conveni entre FSH, ICS i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD), sota la supervisió del Departament de Salut (CatSalut), per tal de prestar l’assistència pediàtrica (primària i hospitalària) a tota la comarca. Els professionals pediatres implicats ens vam constituir en una Entitat de Base Associativa (EBA), mitjançant una Societat Cooperativa Catalana Limitada Professional (SCCLP), Pediatria dels Pirineus SCCLP, amb socis col·laboradors i socis treballadors, assumint a més de l’assistència pediàtrica totes les decisions organitzatives, econòmiques i legals.

Aquesta nova organització ha permès doblar el nombre de pediatres que realitzem assistència a la comarca (de tres a sis), aconseguint la cobertura del 100% de l’assistència pediàtrica, tant primària com hospitalària, amb bons resultats assistencials. A més, s’ha aconseguit la dedicació d’un 15% de la jornada laboral a la formació i a la docència, amb rotacions periòdiques per especialitats pediàtriques a l’HSJD.

Donada la gran dispersió de la nostra comarca, sem- pre hem cregut que les noves tecnologies podien apropar-nos a la població, especialment als pares dels nostres nens/es, d’una franja d’edat amb gran ús de les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Per això, al setembre de 2011 vam engegar una pàgina web (pediatriadelspirineus.org) amb un consultori virtual que ha estat molt ben rebut i utilitzat, ja que és el mateix pediatre o infermer/a pediàtric del nen qui contesta els dubtes (en el darrer any hem tingut una mitjana de 89 visites/dia i 2 consultes virtuals/dia). A part, intentem tenir una presència força activa a les xarxes socials, amb pàgina de facebook i usuari de twitter (@PedPirineus) amb més de 900 seguidors. En aquesta línia, i per la nostra experiència, estem convençuts que el nou portal “La Meva Salut” serà tot un èxit, i esperem que ben aviat s’ampliï també a la població pediàtrica.


Dr. Jordi Fàbrega, Director Assistencial Pediatria dels Pirineus, S.C.C.L.P.