Dinamització sociocultural al Centre de Dia d’Alcover. Mantenim-nos actius!!!

L’envelliment és un procés universal i irreversible. En aquesta última etapa del desenvolupament vital, les persones necessiten suport en les Activitats de la Vida Diària (AVD), ja que pateixen un deteriorament físic, psíquic i/o social. Existeix el fals mite de pensar que l’animació sociocultural en Centres de Dia (CD) és un simple entreteniment per passar l’estona, no obstant considerem que és un element fonamental.

Donem vida als anys

Els centres de dia són un recurs d’acolliment diürn destinat a l’atenció de persones grans o amb dependència. A Alcover els serveis es duen a terme per professionals especialitzats en atenció a les persones (auxiliars de geriatria, fisioterapeuta, infermera, educadora social, terapeuta ocupacional, treballadora social).

En els centres de dia es treballa mitjançant el model d’atenció centrat en les persones, és a dir, l’eix central de la programació de les activitats esdevé la persona i la seva història de vida. Els programes d’animació sociocultural han d’estar adaptats a la situació i les necessitats del grup a qui va dirigit.

Totes les activitats es programen en funció de les preferències, possibilitats i necessitats dels usuaris, amb la finalitat de potenciar la màxima autonomia de la persona i el benestar físic, psíquic i social, tot afavorint un envelliment actiu i una millor qualitat de vida.

Atenció individualitzada per garantir el benestar de les persones més dependents

Al llarg dels anys el perfil d’usuaris ha anat variant, de persones més autònomes a persones més dependents i d’edat més avançada. A més a més, la situació de les persones i de les famílies que arriben al centre de dia, és més complexa, i això implica una atenció més individualitzada i específica, per part de tots els professionals. L’educador/a social és l’encarregat de programar totes les activitats i elaborar el programa d’animació sociocultural. En el moment de dur-les a terme, es necessita l’ajuda indispensable de les auxiliars de geriatria del centre, ja que gran part de les tasques són d’atenció directa a la persona.

La dinamització sociocultural al Centre de Dia d’Alcover

Al nostre equip creiem que la dinamització sociocultural és imprescindible per aconseguir un envelliment actiu a través de la participació, el compromís de la persona, l’estimulació cognitiva, les relacions interpersonals, presa de consciència de la realitat i de l’entorn.

Així és com treballem al Centre de Dia d’Alcover per donar-li vida als anys, d’aquesta manera seguim i continuarem treballant i innovant pels nostres usuaris.

La dinamització sociocultural es treballa en tres àmbits: personal, social i món exterior.

Com es treballa l’estimulació cognitiva?

L’estimulació cognitiva es treballa a través de:

  • Tallers de memòria (càlcul, refranys, endevinalles, categories semàntiques, dinàmiques de grup…).
  • Jocs de taula.
  • Celebració de les festes tradicionals.
  • Arteràpia.
  • La música.
  • La lectura.
  • Participació en la vida comunitària: intercanvi amb altres col·lectius, grups de conversa, manualitats, teràpia amb animals…

Tere Serramià (Educadora Social) i Ariadna Bersabé (Auxiliar d’Infermeria) – Centre de dia Alcover