Conduir per sobre dels 70 anys: consideracions a tenir en compte

L’augment de l’esperança de vida i la millora de la seva qualitat ha contribuït al progressiu envelliment de la població. S’estima que cap a l’any 2050 el 30% de les persones conductores seran majors de 70 anys.

Recomanacions relacionades amb la salut

Existeixen problemes de salut obvis que alteren la capacitat per conduir com els problemes visuals i auditius, però potser la persona conductora no pensa que hi ha problemes crònics de salut com la diabetis mal controlada, les arítmies, l’insomni o la pèrdua de memòria, que poden posar en perill de patir una col·lisió de trànsit a la persona que la pateix.

És recomanable fer-se revisions anuals de la vista i l’oïda i dels problemes de salut crònics per tal de detectar situacions de risc. Els professionals sanitaris d’Atenció Primària, on el pacient es fa els controls habituals, poden ajudar a aquests conductors a detectar aquestes situacions de risc.

L’envelliment suposa una pèrdua de les capacitats necessàries per conduir, que associades a problemes de salut i presa de medicaments fan que la gent gran sigui un grup de conductors especialment vulnerable a l’hora de patir una col·lisió de trànsit.

Segon dades de l’Informe de Sinistralitat de la Direcció General de Trànsit de l’any 2014 la taxa de morts per col·lisió de trànsit més alta per grups d’edat, tant en homes com en dones, va ser per al grup d’edat major de 75 anys.

Recomanacions relacionades amb l’ús de medicaments

Des de l’any 2007, els fàrmacs que poden alterar la capacitat per conduir porten a l’envàs un símbol que alerta del perill de conduir sota els seus efectes. S’haurà d’evitar la conducció mentre duri el tractament. Els efectes adversos són, entre altres: la somnolència, la visió borrosa, l’alteració de la percepció i el mareig.

Recomanacions relacionades amb la decisió de deixar de conduir

Deixar de conduir no és una decisió fàcil de prendre. Tan perillós pot ser que una persona amb risc de col·lisió continuï conduint, com que una persona capacitada per conduir abandoni la conducció si no cal, ja que se sap que deixar de conduir es relaciona amb pèrdua de mobilitat i això amb l’abandó de les activitats d’oci, vida social i familiar, afavorint l’aïllament i els seus efectes negatius per a l’estat d’ànim.

Encara no existeixen eines per ajudar a decidir sobre aquest tema, per això avui ha de ser una decisió presa per la pròpia persona conductora amb l’ajuda de familiars i professionals sanitaris. La persona que deixa de conduir necessitarà el suport social i familiar per poder garantir la seva mobilitat.


Dra. Susana Valiente Hernández, Metgessa de família CAP Vallcarca-Sant Gervasi


Informació addicional d’interès:

DGT. Seguridad vial personas mayores

“Los medicamentós viajan contigo” Campaña DGT 2012

“Tu experiencia es el mejor seguro de vida. No dejes de aprender”. Campaña DGT 2007