Síndrome d’Apnea i Hipopnea del Son

La Síndrome d'Apnea i Hipopnea del Son (SAHS) es defineix com l’obstrucció de la via aèria alta durant el son, fet que porta a un cessament o disminució del flux d'aire malgrat la presència d'esforç respiratori. Aquests episodis s'acompanyen de dessaturació i microdespertars en què el flux respiratori es recupera.

Quins símptomes o causes comporta?

Els símptomes del SAHS inclouen somnolència diürna, fatiga, son no reparador, despertars nocturns, cefalea matinal, disminució de concentració, irritabilitat, roncs i apnees reportats per persones convivents.   

A qui afecta?

Afecta a persones amb obesitat, coll ample, HTA, diabetis tipus 2, fibril·lació auricular, malalties cardiovasculars i cerebrovasculars.

Com es detecta a l’Atenció Primària?

A l’atenció primària disposem de pulsioxímetre nocturn, que és un mètode no invasiu per mesurar l’oxigen transportat per l’hemoglobina dins dels vasos sanguinis, mentre el pacient dorm al seu domicili.                                      

Amo el registre que es realitza amo el pulsioxímetre, no cal cap preparació prèvia del pacient, únicament cal seguir les indicacions del professional. Consisteix en col·locar el pulsioxímetre al canell i al dit a l’hora d’anar a dormir i mantenir-lo durant tota l’etapa de la son. L’endemà es retorna al centre per valorar-lo i derivar si cal a l’especialista per ampliar l’estudi.

El SAHS s’ha de considerar un problema sociosanitari de gran transcendència, ja que a més de presentar una prevalença estimada en un 4% dels homes i un 2% de les dones d’edat mitjana i un 7% en persones de 50 a 70 anys, ocasiona una elevada morbimortalitat, degut als accidents de trànsit i a la malaltia cardiovascular.


Isabel Vivas, DUI EAP Albera Salut – Twitter: @AlberaSalut

Data publicació: Juliol 2022


Pots descarregar aquest article en format PDF: