La pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2: gestió d’una crisi

La situació de crisi sanitària secundària a la pandèmia de la COVID-19 ha generat una gran demanda sanitària de la població i això ha provocat que l’EAP Dreta de l’Eixample hagi hagut d’adoptar unes mesures de caire organitzatiu per tal de gestionar l’atenció als pacients i fer front al desenvolupament de l’epidèmia.

Una altra manera de treballar

Per evitar el contagi de les persones i garantir la seguretat dels professionals, assegurant la continuïtat assistencial, ha estat necessari canviar la manera de treballar a l’EAP Dreta de l’Eixample. D’una banda els professionals hem hagut d’adoptar mesures d’higiene i de prevenció així com de protecció per dur a terme la nostra tasca assistencial, fent ús d’Equips de Protecció Individual (EPIs). Per altra banda, s’ha fomentat el teletreball, que ha permès, a més, adaptar-nos a les necessitats familiars i afavorir la conciliació dels nostres treballadors.

Actuacions

Davant l’actual escenari de la pandèmia, es fa necessari garantir una atenció sanitària continuada, centrada  en les necessitats de les persones i les famílies, en especial a aquells pacients amb possible infecció per la COVID-19, però també a la resta, sobretot els més fràgils i els que necessiten atenció urgent. En aquesta tasca hi han participat, d’una manera excel·lent, tots els treballadors de l’EAP, metges, infermeres, auxiliars, odontòlegs, treballadores socials, personal administratiu i personal de la neteja, així com els residents de Medicina Familiar i Comunitària.

Per dur-ho a terme, s’ha ampliat l’horari d’atenció del CAP a 7 dies a la setmana fins al mes de maig i, adaptant-nos als canvis de cada moment, s’ha reorganitzat l’activitat assistencial de la següent manera:

  • Atenció no presencial: s’ha prioritzat per tal d’evitar desplaçaments al CAP. El personal administratiu, a part de l’atenció telefònica, ha fet ús d’altres tecnologies per facilitar els tràmits als pacients. Per a l’activitat assistencial s’ha potenciat l’atenció telefònica i la digital a través de La Meva Salut (LMS) i la vídeo consulta. D’una banda s’ha fet seguiment de pacients amb patologies cròniques o de noves que han aparegut. D’altra banda, s’ha fet el seguiment a pacients amb possible infecció per la COVID-19 o ja diagnosticats de la malaltia, per fer educació, control de símptomes i donar suport i acompanyament als pacients i a les famílies, informant de les mesures de protecció i normes de confinament. Ha permès detectar casos amb símptomes d’alarma que han requerit la realització d’exploracions complementàries i/o derivació a l’hospital. Un professional mèdic s’ha encarregat de fer les ecografies pulmonars a aquests pacients amb sospita d’infecció per COVID-19 al CAP, i això ha permès un millor maneig.
  • Atenció al centre: només s’han atès al CAP les visites urgents. Les visites s’han realitzat en dos espais diferenciats, un per pacients amb sospita de COVID-19 i un altre per a la resta de patologies.   

  • Atenció al domicili: s’han realitzat les visites domiciliàries d’aguditzacions de patologies cròniques que causen inestabilitat al pacient, cures i tractaments parenterals no ajornables i situació d’últims dies. Prèviament ha calgut fer una valoració telefònica del pacient i convivents, per determinar la urgència i establir quin tipus de domicili es tracta en relació amb la pandèmia, establir el risc i fer-lo amb les mesures de protecció necessàries. S’ha educat i empoderat a familiars i pacients per dur a terme tasques no complexes a través dels seus propis recursos.
  • Atenció a residències: l’atenció a residències ha suposat un gran repte tant pel perfil de pacients (grans i vulnerables) com per l’entorn i les característiques de les residències (pensades com a llar sense capacitat per a respondre a una situació com aquesta). Conèixer les característiques de les residències de la nostra zona, el seu funcionament, el perfil del malalt que hi resideix i la relació de treball de fa anys que es manté amb els professionals que hi treballen, ha permès determinar el nivell d’intervenció necessari i poder estabilitzar la situació. La cobertura a les residències s’ha realitzat de 8h a 20h, els 7 dies de la setmana. S’ha prioritzat l’atenció en domicili d’aquells casos més fràgils amb atenció a la complexitat i cures en final de vida.  S’ha treballat per donar suport emocional i acompanyament a les famílies, i també al personal de les residències que han hagut de realitzar un treball immens per adaptar-se a una situació nova d’aquesta magnitud. S’han realitzat més de 1.300 proves PCR a les persones residents i  treballadors de les 35 residències (gent gran, llar residencial i amb diversitat funcional).
  • Atenció social: Des de treball social sanitari també s’ha adaptat al moment de crisi treballant per una detecció i seguiment proactiu de les necessitats psicosocials de pacients i familiars afectats  per COVID-19, oferint suport i contenció i tramitació d’ajudes socials com àpats a domicili, suport a l’accés a la medicació i entregues a domicili, suport i ajut de necessitats bàsiques i valoració d’allotjaments alternatius per ajudar a la manca de possibilitat d’aïllament domiciliari, així com la identificació de necessitats d’atenció psicològica, especialment aquells que han viscut pèrdues de familiars per COVID-19 i que han precisat acompanyament al dol.

Nous reptes: suport als Hotels Salut

A fi de descongestionar el sistema de salut, s’han implementat fórmules alternatives per a situacions concretes: l’hoteleria. L’EAP Dreta de l’Eixample ha hagut de donar suport assistencial als pacients ingressats en 2 Hotels Salut: Hotel Praktik Bakery i Hotel Carla Room Mate. S’han realitzat proves PCR i fet el seguiment clínic a aquests pacients. En total, en aquests dispositius s’han atès a 192 persones amb el suport de professionals de medicina i d’infermeria del nostre equip.

I a partir d’ara que? En les properes setmanes es preveu el retorn a una nova normalitat, que serà progressiu però gràcies a la capacitat d’adaptació i l’esforç de tots, professionals i ciutadans, ho aconseguirem.

Gràcies a l’esforç i compromís de tots els professionals hem pogut donar una resposta assistencial davant la pandèmia de la COVID-19.

La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un canvi en la manera de treballar i haver d’assumir noves competències. Han estat dies de feina amb alt nivell d’estrès personal i professional i alta càrrega assistencial. Ha estat possible gràcies a la implicació de tots els professionals i ens ha fet més forts com a equip.


Montse Freixas Laporta, Metgessa de família CAP Roger de Flor- EAP Dreta de l’Eixample / Twitter: @caprogerflor

Data publicació: Juny 2020


Informació addicional d’interès:

Canal Salut. Coronavirus SARS-CoV-2

Gencat. Coronavirus

CAMFiC


Pots descarregar aquest article en format PDF: