Davant la violència masclista, DEMANA AJUDA!

La violència cap a les dones pel fet de ser-ho, malauradament, és una realitat que s’estén a totes les societats i que té greus conseqüències físiques, psicològiques i socials per les seves víctimes. A Catalunya, s’ofereixen diferents serveis d’atenció a la dona per fer front a aquest tipus de violència i poder actuar.

Problema social i de salut

El nombre de dones víctimes de la violència masclista (VM) no ens hauria de deixar indiferents. L’any 2018, segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), només a Catalunya es van rebre 15.982 denúncies en l’àmbit de la parella i familiar, i les dades de 2019 consoliden la mateixa tendència.

Quan parlem de VM parlem de la relació de poder, domini, control i abús vers les dones pel fet de ser-ho, on la part dominant se sent legitimada per obligar l’altra part a fer alguna cosa que no vol fer i per agredir-la quan ho estimi oportú, en qualsevol de les seves manifestacions: física, psíquica, sexual i/o econòmica.

Aquests actes de VM es donen majoritàriament en l’àmbit de la parella i familiar, però també en l’àmbit laboral i social/comunitari. I, en qualsevol cas i manifestació, tenen o poden tenir com a resultat un dany o patiment per a la dona i en moltes ocasions comporten problemes de salut, més enllà de l’agressió en si. Les dones víctimes (i les seves filles i fills) tenen més probabilitat de patir depressió, trastorn d’estrès posttraumàtic, ansietat, infeccions de transmissió sexual… És per això que aquest problema social, per la seva magnitud i afectació, també és un problema de salut pública al que cal donar resposta des de tots els àmbits: social, legal, psicològic, econòmic i dels professionals de la salut.

En cas de violència, qui em pot ajudar?

És important entendre que la víctima de violència no està sola i que sempre és millor denunciar i que algú més en tingui coneixement, que no fer res. A Catalunya existeixen serveis i recursos per atendre a les dones que pateixen qualsevol mena de maltractament, entre els quals cal destacar:

  • Línia 900 900 120. Servei d’atenció gratuït, confidencial i permanent, les 24h/365 dies de l’any. Atén, en 124 llengües, qualsevol situació de VM, oferint informació i assessorament sobre quines opcions i recursos existeixen. És l’entrada a tota la xarxa de serveis especialitzats.
  • Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). És un servei de proximitat que depèn dels ajuntaments. A l’Ajuntament de Barcelona, el SIAD s’anomena SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida).
  • Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE). Per a consultes més concretes en VM. Ofereix atenció especialitzada, informació i recuperació a les dones víctimes, i als seus fills i filles. Hi ha 8 oficines SIE a tot Catalunya.
  • Serveis d’intervenció en crisis greus i atenció policial. Aquest servei s’activa en cas de VM brutal o assassinat, per atendre de forma immediata a les víctimes i a la seva comunitat. Les Comissaries de Mossos d’Esquadra disposen de personal especialitzat per tramitar denúncies.


Data publicació: Abril 2020

Informació addicional d’interès:

Canal Salut. Violència masclista.

Serveis d’atenció a la dona existents a Catalunya.

Institut Català de les Dones.

Línia 900 900 120 d’atenció per casos de violència masclista.


Pots descarregar aquest article en format PDF: