La innovació al servei de les persones. Grup RDI d’ACEBA

Des d’ACEBA, ara fa un any, vam endegar el grup de Recerca i Innovació com a element inherent de les EBAs a través del qual aconseguim les nostres màximes: atendre a les persones des de l’excel·lència, vetllar contínuament per mantenir la cura i el benestar dels nostres usuaris i facilitar la tasca dels professionals de la salut.

Amb aquesta mirada oberta i globalitzadora, l’objectiu del grup és “promocionar la innovació i la recerca al sistema de salut/social, amb lideratge, al servei dels ciutadans i dels professionals que els atenem, augmentant la generació i transferència de coneixement en benefici de la societat”.

La innovació en salut i social inclou el desenvolupament de noves fórmules d’atenció, amb l’ús de noves tecnologies i sistemes adaptables a les noves necessitats, tant de pacients com de professionals. I el més important, no es tracta només de la cerca del tractament de la malaltia (de forma reactiva), sinó d’afavorir un canvi de direcció en la gestió dels sistemes de salut i social cap a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia (proactivitat).

Des de la recerca i la innovació es vol assolir la transformació digital del sistema de salut i social, mitjançant noves fórmules d’atenció, fomentant la incorporació de les noves tecnologies per la millora de l’atenció sanitària, col·laborant amb els diferents agents públics i privats del sector de les ciències de la vida, de la salut, de la tecnologia i de l’empresa.

En l’actualitat des del grup RDI ACEBA participem en diferents projectes d’ampli abast. En són exemples:

  • Projecte de recerca RIS3CAT “Nanonafres”, aplicant la nanotecnologia pel desenvolupament d’un fàrmac d’aplicació tòpica per acceleració de la curació de  les úlceres venoses.
  • Col·laboració en el Projecte CIMTI sobre “nou model d’atenció domiciliària per als pacients complexos i d’altes necessitats”.
  • Projecte Peris. “Trastorns del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions conductuals a l’adolescència: estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups d’alumnes d’ESO de la Catalunya Central”.
  • Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social). El seu objectiu és generar coneixement al voltant d’aquests ecosistemes per poder impactar amb més encert en solucions concretes als problemes i necessitats de la població per millorar la seva qualitat de vida i assistència.

Teixim connexions, aliances i línies estratègiques de col·laboració amb agents del territori perquè la pluralitat ens enriqueix i l’equip fa la força. Avui continuem treballant per assolir l’excel·lència al servei de la nostra població, al servei de la salut.


Dra. Sílvia Narejos Pérez, Metgessa de Família EBA Centelles – Directora Grup Innovació ACEBA – Coordinadora TIC ACEBA

Data publicació: Gener 2020