Etiquetatge nutricional: una eina per poder triar millor

La informació nutricional que trobem a l’etiquetatge dels aliments pot ser molt valuosa a l’hora de prendre decisions sobre quin producte triar quan anem a fer la compra.

Què és l’etiquetatge nutricional?

Es considera etiquetatge a totes les dades que s’inclouen a l’envàs d’un producte alimentari, des de la marca comercial o el llistat d’ingredients fins a la taula d’informació nutricional, on es detallen els nutrients que conté el producte.

Tot el contingut que apareix a aquest etiquetatge està regulat, per tal que ens sigui d’ajuda als consumidors quan hem de conèixer el valor nutricional d’un producte o quan l’hem de comparar amb un de semblant per decidir quin s’ajusta millor a les nostres necessitats.

Què hem de saber sobre l’etiquetatge alimentari?

Quan som al supermercat revisant la informació nutricional d’un producte, és important tenir en compte les següents consideracions.

Sobre el llistat d’ingredients:

  1. Al llistat d’ingredients, aquests apareixen ordenats en funció de la seva proporció dins de l’aliment, de manera que el primer ingredient serà el que està present en major quantitat, i així successivament.

2. Els ingredients al·lèrgens apareixeran en negreta. Hi ha un llistat de 14 al·lèrgens de declaració obligatòria que constaran tant si són un ingredient del propi aliment, com en el cas que només en contingui traces.

Sobre les dates de durada i caducitat:

3. En els productes peribles, com ara el peix o la carn fresca, constarà la data de caducitat, a partir de la qual no s’hauria de consumir l’aliment

4. Per als productes on consta data de consum preferent, aquesta ens indica que un cop passada, l’aliment pot perdre capacitats a nivell sensorial (ex. pèrdua de textura), però encara és apte per al consum.

Sobre la informació nutricional:

5. A la taula d’informació nutricional constaran obligatòriament el valor energètic del producte, juntament amb la quantitat de greixos totals, greixos saturats, hidrats de carboni, sucres, proteïnes i sal.

6. La informació descrita apareixerà respecte a 100 g del producte en qüestió, o bé per ració de consum habitual, indicant també en alguns casos quin percentatge de la ingesta diària recomanada per a cada nutrient estaríem consumint amb la ració de consum.

7. Hi ha alguns nutrients que es poden incloure a la informació nutricional de forma complementària. Aquest podria ser el cas de productes que contenen edulcorants artificials on hi pot constar el contingut en polialcohols, o productes enriquits amb fibra en els quals veurem una referència a la fibra alimentària. Altres exemples serien el colesterol, midó, vitamines, minerals, etc.

NutriScore: el nou etiquetatge frontal dels aliments

És un sistema basat en una puntuació dels aliments segons la seva composició nutricional. Classifica els aliments amb 5 lletres i 5 colors, on la A, de color verd fosc representaria la millor qualitat nutricional i la E, de color vermell ens diria que el producte no té el millor perfil nutricional.

El NutriScore ens permet comparar productes que pertanyen a una mateixa família (ex. cereals d’esmorzar), de famílies diferents (ex. salsa de tomàquet-maionesa), i de diferents marques.

Cal aclarir però, que alguns aliments que consten de només un ingredient estaran exempts de l’aplicació del NutriScore. És el cas dels ous, l’oli d’oliva o la llet.

A base de lletres i colors de fàcil comprensió, el NutriScore indica al consumidor si un producte és més o menys saludable

El govern espanyol va acceptar el novembre de 2018 aquest nou sistema d’etiquetatge frontal, com ja s’ha fet a altres països de la Unió Europea amb models d’etiquetatge semblants. La implantació del NutriScore està prevista per aquest any 2019, tot i que sembla que la seva aplicació serà voluntària.

Puntuació: de més a menys saludable

La puntuació de cada producte s’obté mitjançant un algoritme validat científicament que té en compte possibles aspectes negatius d’un aliment, com ara l’excés de kilocalories, de greixos saturats, de sucres o de sodi, i aspectes positius com la presència de fruites, verdures, llegums, fruits secs, fibra i proteïnes. Amb la ponderació total (aspectes positius-aspectes negatius) s’obté la puntuació final, a la qual se l’atribueix una categoria nutricional amb una lletra i un color determinats.


Lorena Cabricano CangaInfermera EAP Dreta de l’Eixample – CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor

Data publicació: Novembre 2019


Informació addicional d’interès:

Informació alimentària (Etiquetatge). ACSA.

Tríptic Etiquetatge aliments. ACSA.