Volem ser un CAP saludable

Vetllem per la vostra salut, però, és saludable treballar al CAP? Quin impacte té en el nostre equip i en el nostre entorn la tasca que fem? Aquestes són les qüestions que abordem a la comissió de responsabilitat social.

CAP Vallcarca-Sant Gervasi

Beneficis per al nostre equip

L’excel·lència i la sostenibilitat són fites que perseguim en el nostre dia a dia. Les persones que formen el nostre equip són l’essència del nostre servei, pel que per oferir-vos una atenció de qualitat, també n’hem de tenir cura. Per fer-ho, pensem en els nostres professionals tenint en compte la seva complexitat. D’aquesta manera, les mesures que duem a terme per ser una organització saludable es poden agrupar en les següents àrees:

  • Flexibilitat en la gestió del temps i conciliació de la vida laboral i personal.
  • Confort i personalització dels espais de treball.
  • Promoció d’hàbits saludables (com la marxa nòrdica o la fruita per esmorzar).
  • Reducció de l’impacte mediambiental al territori i a la comunitat.

En definitiva, volem anar més enllà del que el marc legal ens demana per a ser una empresa segura i treballem per fer-la saludable.

Beneficis per a la nostra població

Aquesta manera de fer té en compte sempre el benefici mutu, no només entre l’organització i l’equip humà, sinó també envers la comunitat, per això la nostra comissió treballa coordinadament amb la comissió de salut comunitària.

Considerem que és una responsabilitat ètica que tenim com a organització i un estímul per seguir treballant en el camí de la millora continuada i la innovació.

Socialment i globalment responsables

El concepte d’empresa saludable no és invenció nostra. És una de les grans àrees que tracta la responsabilitat social corporativa i està vinculada a dos dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides: l’ODS 3 salut i benestar i l’ODS 8 treball decent i creixement econòmic.

El nostre CAP és un dels impulsors del grup de treball d’empresa saludable a Respon.cat, una iniciativa per impulsar la responsabilitat social empresarial a Catalunya. Aquest grup defineix l’empresa saludable com “una organització que promou i protegeix la salut, la seguretat i el benestar de les persones amb qui interactua, amb un compromís explícit i d’una manera estructurada i continuada: els equips interns i els proveïdors, així com les seves famílies, la clientela i entorn proper”.


Comissió de Responsabilitat Social, Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg

Data publicació: Abril 2019


Podreu trobar informació addicional d’interès a:

5 claves para crear lugares de trabajo saludables

Respon.cat Empresa saludable, organització responsable