Traumatismes dentals en nens: “aquells accidents inesperats”

Normalment, la urgència més comú a les clíniques dentals relacionades amb nens és per un cop, fractura o caiguda d’una de les “paletes”. Creiem que els consells són interessants perquè si els fem correctament, podem salvar la vida de les nostres dents.

Què és un traumatisme dental?

Són lesions de les dents produïdes per una caiguda, un xoc o un cop a la boca, podent ocasionar la fractura o pèrdua d’una o diverses dents.

Podem trobar-nos davant d’un traumatisme en la dentició temporal, dentició mixta (durant el canvi de la dentició) o dentició permanent. Hi ha diferents tipus de traumatismes dentals: concussió, subluxació, extrusió, luxació lateral, intrusió, avulsió i fractura dental. Però les que requereixen un “protocol” fins a arribar al dentista són: avulsió i fractura dental.

 •  L’avulsió dental es dóna quan una dent, conservant la seva integritat, surt del seu allotjament en l’os a causa d’un traumatisme, és a dir, la dent surt completament del seu lloc.
 •  Les lesions traumàtiques de les dents temporals i permanents afecten als teixits dentaris (esmalt, dentina i polpa), a l’os alveolar (teixit ossi que conté alvèols o cavitats on van allotjades les arrels de les peces dentàries) i al periodonto (conjunt de lligaments que fixen la dent dins de l’alvèol ossi). Poden produir alteracions estètiques, risc d’infecció, alteracions de la funció, modificació de l’oclusió dentaria i episodis de dolor.

Sabem que és molt fàcil dir-ho i en aquells moments tothom s’esvera, perquè la sang és molt escandalosa, i és fàcil posar-se nerviós i perdre els nervis, però el nen està en xoc i el que necessita és que l’adult no perdi els papers. Primer de tot, s’ha de mirar si es tracta d’un trosset de dent (estem parlant de fractura dental) o bé és de tota la dent (en aquest cas, parlem d’avulsió dental).

Cal actuar amb tranquil·litat davant d’una caiguda amb trencadura d’alguna dent.

Què fer en cas de fractura dental?

Hi ha moltes maneres de trencar-se les dents. Normalment, si és un cop més fluix, es pot trencar només la dent, i pot ser de forma horitzontal o bé obliqua. La major part de les vegades, és només un trosset de la dent i és el que considerem una fractura no complicada. Però a vegades, podem trobar enmig un punt vermell, que és la polpa, en aquest cas, es veuen implicats més teixits dentals.

El més important, és que no perdi la hidratació, que segueixi igual l’esmalt brillant.

1r: conservar la calma.

2n: buscar el tros: en el cas que sigui un trosset de dent buscarem com sigui el trosset que falta, demanem ajuda si fa falta, si és a l’escola, es pot considerar que entre els nens busquin el tros que s’ha trencat. Hi ha vegades que és com un puzle i són dos trossets i en col·locar-lo es queda quiet, encaixa i en aquest cas, aneu ràpidament al dentista.

3r: l’hem de mantenir hidratat. Per això tenim vàries opcions:

 • El posem en llet.
 • El posem en sèrum fisiològic.
 • O bé amb la mateixa saliva.

Amb el mateix recipient, anem a la clínica. Una vegada el trosset ja s’ha tornat a enganxar, haurem de seguir fent controls.

Què fer en cas d’avulsió dental?

Veuríem tota la dent sencera, dent i arrel.

1r: conservar la calma.

2n: el temps és el factor més important per obtenir l’èxit en una dent reimplantada. Rapidesa en:

 • Localització. Hem de localitzar la dent i recollir-la del terra subjectant-la per la corona. Si la dent està bruta, deixar córrer l’aigua de l’aixeta durant 10 segons. Sempre sense tocar l’arrel.
 • Reimplantació. Milloraríem de forma decisiva el pronòstic del nostre tractament. Animar al pacient / pares a reimplantar la dent i reposar-la a l’alvèol. Fer mossegar un pany per a mantenir-lo a posició. Si això no és possible, doncs el transportem ràpidament al dentista. Preferiblement abans d’una hora.
 • Transport. En un got ple de llet millor sencera (no desnatada) o sèrum fisiològic.

Recomanacions i cura general davant d’un traumatisme dental

 • Repòs i dieta tova.
 • Aplicar fred local.
 • Higiene oral.
 • Tots els traumatismes dentals s’han de consultar amb l’odontopediatra.
 • Si existeix fractura mandibular o maxil·lar s’ha de consultar al cirurgià maxil·lofacial.


Emi Príncipe, Higienista bucodental EAP Dreta de l’Eixample – CAP Roger de Flor / Twitter: @caprogerflor

Data publicació: febrer 2019