Sabem identificar contingut de salut fiable a internet?

Davant el gran volum d’informació sanitària a la xarxa, els webs de salut que disposen del segell WMA (Web Mèdic Acreditat) del Col·legi de Metges de Barcelona garanteixen a la ciutadania una informació de qualitat i confiança.

El 60,5% de la població cerca continguts de salut a internet, però la confiança que els genera la informació trobada només és de 3,8 punts sobre 10 (1). En aquest context, es fa evident la necessitat que la ciutadania disposi d’eines i recursos que li permetin discernir si un contingut web és fiable.

Amb aquest objectiu, fa gairebé 20 anys que el programa Web Mèdic Acreditat (WMA) del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ajuda a professionals de la salut i no professionals a identificar continguts sanitaris de confiança i de qualitat a la xarxa mitjançant el segell WMA. Es tracta d’un sistema d’acreditació independent que es basa en uns principis de bona pràctica definits per un comitè d’experts mèdics, jurídics i tècnics.

El procés d’avaluació de WMA

Tots els webs que es volen adherir voluntàriament al programa han de regir-se per aquests principis, que inclouen, entre d’altres requisits, tenir sempre representació mèdica i que el web tingui relació amb una professió sanitària reconeguda a Espanya.

Els webs amb el distintiu WMA són de total confiança, ja que han passat una revisió de més de 50 indicadors. En el procés d’avaluació, s’analitza, entre d’altres coses, que el contingut sanitari s’ajusti a allò que la comunitat científica accepta de manera consensuada. A més, cal que el metge responsable sigui col·legiat i que el web compleixi el reglament europeu de protecció de dades.

Recomanacions als webs de salut

Tot i així, existeixen molts webs que no disposen de segells distintius de qualitat. En aquest cas, recomanem seguir les pautes recollides a la publicació “10 recomanacions per a l’ús de webs de salut”, que també s’han elaborat des del programa.

La informació que es troba a la xarxa pot ajudar a complementar informacions i a orientar, però la referència sempre ha de ser la del professional de la salut. Cal mantenir una actitud crítica i, davant de qualsevol dubte, consultar un professional sanitari. No existeixen productes infal·libles, cures miraculoses, remeis secrets, etc. També és important tenir present que la venda de medicaments amb recepta per internet està prohibida.

Els ciutadans també haurien de poder comprovar quin és el professional sanitari responsable del web, quines fonts d’informació utilitza o si els continguts estan actualitzats. Abans de facilitar les dades personals per internet,
cal conèixer i comprendre quin ús se’n farà i abans de fer una compra i efectuar-ne el pagament, cal comprovar que les transaccions són segures.

Finalment, davant la detecció d’un frau, cal notificar-lo a les autoritats sanitàries o a les organitzacions de consumidors.


Maite Saigner Pérez, Secretaria tècnica de WMA, i Dr. Gustavo A. Tolchinsky i Wiesen, Secretari Col·legi Metges Barcelona.

Data publicació: febrer 2019


(1) Estudi ONTSI 2016 N: 5.000 ciutadans.

Web Mèdic Acreditat (WMA)