L’ictus, com detectar-lo i què fer si el sospitem

L’ictus és una malaltia cerebral vascular causant de gran nombre de morts, així com una de les principals causes de discapacitat. Si el detectem ràpidament, hem de trucar al 112 i el SEM pot activar el que anomenem CODI ICTUS.

Què és un ictus?

Existeixen dos tipus d’ictus, els isquèmics i els hemorràgics. L’ictus és una alteració brusca en una zona del teixit cerebral ocasionada per la disminució sobtada de l’aport sanguini, tractant-se en aquests casos, d’un ictus isquèmic; o bé, l’extravasació de sang a causa d’una ruptura vascular, anomenant-se ictus hemorràgic.

És la segona causa de mortalitat global (primera causa de mortalitat en les dones per sobre dels 65 anys i en els homes per sobre dels 75 anys). Suposa 120.000 afectats a Espanya anualment i la primera causa de discapacitat de l’adult a nivell mundial.

Com es presenta?

Els símptomes típics es poden presentar en forma de cefalea (mal de cap), nàusees o vòmits, alteració del nivell de consciència, paràlisi d’algun membre del nostre cos, alteracions en la parla o bé desviació bucal, independentment del tipus d’ictus que s’estigui patint.

Com es diagnostica i com es tracta?

La forma de diagnosticar un ictus és mitjançant una prova d’imatge, sovint un TAC cerebral que ens aportarà informació sobre el tipus, l’extensió del mateix i la localització.

Els tractaments poden ser múltiples, des de tractaments endovenosos que pretenen revertir la situació mitjançant el fàrmac administrat o bé teràpia endovascular, que consisteix en la realització d’una tècnica per a canalitzar l’arteria responsable de l’oclusió. Aquest procediment és de major complexitat pel que només es pot realitzar a hospitals que disposin d’aquest servei, amb un equip especialitzat. Sigui quin sigui el tractament més adient per a cada pacient, el més important és que s’ha d’aplicar RÀPID, pel que en diem tractaments temps-depenents.

És per això que, en cas de sospitar-lo és importantíssim que truquem ràpidament al SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), al telèfon 112 o 061, que s’encarregarà de fer una valoració i en cas de ser necessari, activar el CODI ICTUS.

Una simple paraula, RÀPID, ens pot ser de gran utilitat per a reconèixer un ictus.

Per detectar si algú pot estar patint un ictus, podem aplicar una petita exploració molt senzilla però que pot ser la clau per a les posteriors actuacions. Es tracta d’utilitzar la paraula RÀPID i fer les 5 preguntes que us mostrem en la imatge.

El CODI ICTUS

El CODI ICTUS és un sistema d’activació d’emergència que salva vides. Permet la identificació i derivació del pacient amb sospita d’ictus agut a una atenció mèdica adequada de la forma més precoç possible.

Aquest és un sistema que es va començar a aplicar a Barcelona l’any 1999 i consistia en un preavís del SEM de l’arribada de pacient amb sospita d’ictus a Urgències. Això va demostrar una reducció del temps intrahospitalari de diagnòstic i tractament posterior i per tant, una millora en la supervivència i el pronòstic de la malaltia. A partir del 2005 es va establir un objectiu d’equitat territorial pel que tot pacient amb ictus tenia dret a rebre el mateix tractament independentment d’on visqués. Així doncs, es va implantar a totes les àrees de Catalunya.

A la nostra zona, l’hospital de referència on es derivaran els pacients amb ictus agut que precisin un tractament específic, és a l’Hospital Joan XXIII a Tarragona.

Com prevenir-lo?

És important saber que en un 90% dels casos l’ictus és prevenible. S’han de tenir en compte alguns consells:

 • Alimentació sana i variada.
 • Evitar el sedentarisme, fer exercici adequat a les possibilitats de forma regular.
 • Mantenir hàbits saludables, deixar de fumar, eliminar alcohol i drogues, etc.
 • Realitzar revisions periòdiques pel seu metge de família (analítica sanguínia, electrocardiograma, control de tensió arterial…).
 • Controlar les emocions.
 • Mantenir la ment activa.

Com podem ajudar al pacient que pateix un ictus?

Un cop avisat al SEM, a l’espera de l’arribada dels serveis mèdics, podem ajudar a la persona que pateix l’ictus seguint les següents recomanacions:

 • Col·locar cap i espatlla discretament elevats.
 • Anotar l’hora d’inici dels símptomes.
 • No donar ni de menjar ni de beure, es podrien ennuegar.
 • No deixar sol al pacient.
 • No donar medicaments.
 • En cas d’estar sol i tenir la sospita d’estar patint un ictus, deixeu la porta oberta per a que puguin entrar els serveis d’emergències.

Recordeu, cada minut compta!


Dra. Natàlia Aguilera, Metge de Família ABS Alt Camp Oest / Facebook: CAP Alcover


Informació addicional d’interès:

Canal Salut. Ictus