El teatre com eina de salut

Hem estrenat un nou taller de salut comunitària. Apostem per una nova estratègia: el teatre social com a eina de diàleg, exploració d’alternatives i canvi per abordar la desmedicalització de la vida quotidiana.

Taller: El teatre social (Juliol 2018)

La taula de salut comunitària de Vallcarca va apuntar l’ús excessiu de medicació en la gent gran com un dels problemes de salut del territori en els projectes de diagnòstic realitzats en 2018 i 2016.

Per tal de tractar-ho, hem apostat per un taller en un nou format: el teatre social.

Els tret més distintiu d’aquest enfocament és que posa l’accent en l’acció i el diàleg. Mitjançant l’escenificació de situacions quotidianes, els participants troben una manera d’explorar comportaments i alternatives als mateixos. S’estableix així un diàleg participatiu entre pacients i professionals de la salut en un mateix pla, a diferència del teatre de tall clàssic, on els rols d’actors i espectadors estan separats en plans diferents.

Diàleg i acció

El taller no persegueix formar actors, sinó utilitzar el teatre com a element transformador, ja que permet descobrir i assajar maneres diferents d’abordar i resoldre els conflictes. Les sessions es van impartir en col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre La Xixa Teatre.

Aquesta ha estat la primera vegada que hem ofert aquesta eina als nostres pacients, però no ha estat la nostra estrena en aquest àmbit. A finals de 2017 vam fer una prova pilot amb voluntaris del nostre equip. Les fotografies que acompanyen aquest article són d’una d’aquestes primeres sessions internes.

Aquest taller s’ha dirigit a persones majors de 60 anys amb l’objectiu de treballar la percepció que tenen de l’ús de farmàcs.

Els resultats del taller s’avaluaran per mesurar la seva efectivitat per generar canvis en aquest àmbit.


Cristina Bravo, Treballadora Social Atenció Primària Vallcarca–Sant Gervasi / Twitter: @aprimariavsg


Informació addicional d’interès a:

Associació La Xixa Teatre