EAP VIC SUD, la docència ens corre per les venes

Un total de 29 persones han rebut docència a l’EAP VIC SUD al llarg de l’any 2017: 12 de postgrau i 17 de pregrau.

Alguns pacients ja hauran vist que, des de fa un temps, el professional d’atenció primària que els atén a la consulta no està sol. Això és fruit de la col·laboració del nostre centre amb diferents institucions docents amb la finalitat de participar en la formació dels futurs professionals sanitaris.

Els usuaris dels Centres d’Atenció Primària sou una part fonamental en la formació d’aquestes persones, ja que sense vosaltres i la vostra complicitat no seria possible i, des d’aquí, us en volem donar les gràcies.

Formació de residents de medicina i infermeria familiar i comunitària

EAP Vic Sud forma part, juntament amb l’EAP Sardenya, el CAP Sagrada Família, el CAPI Baix-a-mar i l’EAP Dreta de l’Eixample, dels centres docents que conformen la Unitat Docent ACEBA que forma especialistes en Medicina Familiar i Comunitària des de l’any 2004.

També forma infermers en l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària des de l’any 2013, quan la nostra unitat docent va ser acreditada com a multiprofessional. Per a més informació podeu accedir a: www.udaceba.cat

Actualment al nostre centre hi estem formant 9 MIRs (Metges/Metgesses interns residents) i 2 IIRs (Infermers/Infermeres interns residents). Els MIR estaran 4 anys amb nosaltres fins que assoleixin l’especialitat i les IIRS 2 anys.

EAP Vic Sud disposa de 10 tutores i tutors acreditats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a poder donar una bona docència a totes aquestes persones en formació.

Formació d’estudiants del grau de medicina, infermeria i del grau superior d’higiene bucodental

Per altra banda, també rebem estudiants de medicina i infermeria de diferents Universitats. Majoritàriament són procedents de la Universitat de Vic, però també n’hem rebut de la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquests casos, el període de temps que estan amb nosaltres és més curt i s’adapta a les pràctiques curriculars que han de fer al llarg del grau que estan cursant.

Finalment, també rebem estudiants procedents de l’IES Vic que s’estan formant per assolir el grau superior d’higienista bucodental. En aquest cas, estan físicament ubicats a les dependències d’odontologia.


Roger Codinachs Alsina, Metge de Família i Coordinador docent de l’EAP VIC SUD / Twitter: @EAPVIC