El Dia de l’Atenció Primària

El 12 d’abril celebrem el “Dia de l’Atenció Primària”, i aquest any és una celebració especial en coincidir amb el 40è aniversari de la Declaració de l’Organització Mundial de la Salut sobre Atenció Primària, celebrada a Alma Ata el 1978. Aquella declaració, encara vigent, va posar les bases i inspirar l’atenció primària tal com la coneixem actualment. És bon moment de recordar, malgrat les adversitats, el compromís que metgesses i metges de família tenim en aquella declaració, que defensa un sistema sanitari universal, públic i gratuït.

Les persones que atenem, amb qui establim vincles de respecte i confiança mutus, són l’essència i el centre de la nostra vocació professional. Compartim decisions i acordem amb elles el compromís permanent d’atendre-les i d’acompanyar-les, especialment en els moments més difícils de la vida, ja sigui en la nostra consulta, o en el seu domicili. Tot plegat, metgesses i metges de família ho fem amb els nostres valors de dedicació, respecte, proximitat, lleialtat, prudència, equitat i honradesa.

No estem sols: treballem en equip amb altres professionals d’infermeria, treball social, odontòlegs, pediatres, auxiliars i administratius, i ens agradaria fer-ho també amb fisioterapeutes, psicòlegs i nutricionistes dins dels mateixos centres, perquè és la millor fórmula d’oferir la resposta més idònia a les necessitats més habituals de les persones.

De necessitats cada cop en tenim més, derivades de les transformacions socials com l’increment de l’envelliment, la major complexitat dels malalts, o l’arribada de nous avenços tecnològics. Per tot plegat cal estar al dia, i entitats com la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM- FiC), que aplega a totes les metgesses i metges de família de Catalunya, es compromet a vetllar per mantenir un nivell de formació d’excel·lència en totes les competències professionals, tant les tècniques com les humanes.

Protegim els metges de família: cuidar-los és la millor manera que com a ciutadans ens assegurarem el benestar i la salut necessària per desenvolupar-nos com persones saludables.


Dr. Antoni Sisó Almirall, President de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).