Estudiants d’infermeria al Cap Les Hortes

El Cap les Hortes és un centre docent i de referència d’estudiants d’infermeria de la Universitat de Barcelona (UB).

Any 2017: Alumnes en pràctiques

Les alumnes en pràctiques que tenim al nostre centre cursen el 3r any del grau d’infermeria, i realitzen les pràctiques durant un període de 3 mesos.

Al CAP, cada any, tenim estudiants d’infermeria de pràctiques. A cada alumne se li assigna una infermera de referència, la qual l’acompanyarà al llarg de tot el període.

Dins d’aquest procés de pràctiques, les estudiants participen en diferents sessions clíniques, formatives i participen en projectes de recerca. Finalment aporten la seva visió i experiència sobre la nostra tasca en el CAP presentant un diari reflexiu. Volem destacar que tota aquesta pràctica la desenvolupen tot coneixent les característiques del barri i la participació comunitària.

Una infermera guiarà i aconsellarà durant aquest període de pràctiques a l’estudiant.

 Les tasques en pràctiques d’infermeria

  1. Consulta d’adults: a més d’aprendre i posar en pràctica habilitats i tècniques, realitzen seguiment de malalties cròniques, prevenció en salut i promoció d’hàbits saludables.
  2. Atenció domiciliària: es fa una atenció integral i especialment dirigida a persones dependents i amb risc d’exclusió social.
  3. Pediatria: realitzen controls i revisions dels nadons i dels infants.
  4. Intervenció grupal: participen en les dinàmiques dels diferents grups que es porten a terme en el CAP.
  5. Participació en les diferents reunions de les comissions de treball, d’estudis d’investigació en els que participem en el centre.

La professió d’infermera

Durant el 2016 l’equip d’infermeria del CAP va estar fent un treball per saber el grau de coneixement de la població de la nostra professió. Vam fer 191 enquestes autoadministrades i aleatòries a persones majors de 18 anys.

Vam observar que el 32% de les persones enquestades desconeixia que per exercir la professió d’infermera es necessita cursar estudis universitaris. Un títol de grau que consta de 4 anys. I que un 66% desconeixia la nostra tasca en formació.


Dolors Lopez, Infermera CAP Les Hortes – EAP Poble Sec / Twitter: @CAPLesHortes / Facebook: CAP Les Hortes