Les nafres de les cames. Què podem fer?

Les nafres "varicoses" són originades per la dificultat del retorn de la sang. Lamentablement aquestes afeccions tenen tendència a l’augment, causen molts problemes assistencials i en massa poques ocasions es resolen bé. Els malalts que les pateixen tenen una mala qualitat de vida crònicament. Cal tenir en compte que són pràcticament sempre indicadores d’un problema subjacent que si no es millora (o soluciona) difícilment aconseguirem curar-les.

Les nafres varicoses: causes

Les nafres de les cames, tot i que majoritàriament són degudes a la insuficiència venosa (el retorn de la sang de les extremitats inferiors al cos), algunes són produïdes per causa arterial, és a dir, dificultats d’arribada i de reg de l’extremitat. En aquest cas el tractament s’escapa sovint al que es pugui fer sense l’ajut del cirurgià vascular. En aquestes una de les malalties implicades és la diabetis.

Les nafres ‘varicoses’ o varius són freqüents en la població de més de 50 anys, molt més en el sexe femení. Hi ha uns factors que hi ajuden: estar-se dret moltes hores, els parts, les hormones femenines (la píndola anticonceptiva), el calçat, etc. Sovint les varius es veuen a simple vista i són aquelles venes dilatades que només es “buiden” en aixecar l’extremitat.

Aquesta “mala circulació” que es diu popularment, origina l’estancament i la sortida del líquid sanguini. Primer el sèrum, després els glòbuls. La zona més perjudicada sol ser la del mitjó (mal·lèols). Progressivament la pell s’infla, es va tacant de color marronós i s’atrofia (es fa prima), tornat-se fràgil. Una petita ferideta sol ser l’origen d’aquesta nafra que una vegada present, tindrà gran facilitat a tornar-se crònica. En altres ocasions les varius són més inapreciables i sí que ho és la inflor, agreujada al final del dia, que millora amb el descans nocturn i elevant la cama.


Dr. Lluís Martinez Via, Metge Dermatòleg Director – Gerent EAP Albera Salut