M’han demanat una anàlisi. Què he de fer?

La petició d’una anàlisi és una de les proves complementàries més habituals de què fan ús els metges, però no a tothom li agrada que el punxin. Us donem uns consells.

Consells a tenir en compte

  1. Quan el vostre metge us demani una anàlisi, comenteu-li si un altre metge us n’ha demanat també, per tal de fer coincidir les determinacions i no haver de fer dues extraccions.
  2. Comproveu si us han demanat també mostra d’orina. En aquest cas és important recollir la mostra després de la dutxa o la higiene diària, a primera hora del matí, per tal que els resultats no es vegin alterats. El pot que us proporcionaran ha de mantenir-se tancat fins al moment d’agafar la mostra, ja que aquest és estèril. Un cop recollida la mostra, comproveu que estigui ben tancat per tal d’evitar que en el trasllat es perdi o vessi.
  3. El dia que tingueu cita per l’extracció de sang haureu d’estar en dejú de 8 hores, tot i que és aconsellable beure aigua (sense gas) abans de sortir de casa. També podeu prendre la medicació habitual tret dels xarops.
  4. Si esteu en tractament amb anticoagulants (Sintrom, aspirina, etc.) convé que li ho feu saber al professional que us farà l’extracció.
  5. Quan vingueu al CAP a primera hora, se us donarà un número d’ordre i us avisaran per aquest, i un cop dins es comprovarà el nom i que la petició sigui la correcta.
  6. Ara ja només cal seure i estar tranquil, passa ràpid i és menys molest del que sembla, però pot ajudar al vostre metge o metgessa a saber si us passa quelcom o esteu bé.

Natacha López,  Infermera EAP Sarrià, Vallvidrera i Les Planes


Data publicació: Desembre 2016