Canvis en la pauta de revisions pediàtriques, segons el nou calendari vacunal

Des de juliol 2016, s’aplica el nou calendari vacunal, aprovat pel Departament de Salut. Les principals novetats són el reajustament de dates i de dosis d’algunes vacunes i la incorporació de dues vacunes a la primera infància: pneumococ i varicel·la, fins ara no finançades.

Calendari vacunal: novetats

El calendari es modifica per millorar-lo, tenint en compte els nous coneixements científics, l’aparició de noves vacunes i les noves estratègies de vacunació.

La nova pauta ha simplificat l’ús de les vacunes hexavalent i pentavalent (utilitzades per protegir contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, Haemophilus influenza tipus b i l’hepatitis B). Fins ara s’administraven tres dosis de la vacuna hexavalent (als 2, 4 i 6 mesos) i una dosi de la vacuna pentavalent als 18 mesos. A partir d’ara, s’administren únicament tres dosis de vacuna hexavalent als 2, 4 i 11 mesos. La reducció d’una dosi es pot fer perquè els estudis han demostrat que la protecció de la nova pauta és similar a la de l’antiga.

Els infants que segueixen el nou calendari, s’han de vacunar als 6 anys amb la vacuna DTPa-PI (contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis), que encara no està disponible, però que ho estarà quan els nascuts l’any 2016 arribin a aquesta edat.

Revisions pediàtriques al CAP

La implantació d’aquesta nova pauta, comporta una modificació del calendari habitual de visites que fèiem dintre del programa Infància amb Salut, conegudes com a revisions de salut.

Els canvis els detallem a continuació, però es poden visualitzar també en el quadre annex.

Aquests són:

  • La revisió dels 6 mesos només es farà amb infermeria.
  • La revisió dels 9 mesos es farà pediatre/a i infermeria.
  • S’afegeix visita amb infermeria als 11 mesos per vacunació.
  • La revisió dels 18 mesos se suprimeix.
  • La revisió dels 4 anys s’avança als 3 anys.
  • La resta de visites es mantenen com es feia habitualment.


Jose Pérez Gañán, Infermer pediàtric CAP Vallcarca – Sant Gervasi


Data publicació: Desembre 2016