Hiperplàsia Benigna de Pròstata

La pròstata és un òrgan genital glandular masculí, que en condicions normals té la forma i tamany semblants al d’una castanya. Aquesta glàndula està just a sota de la bufeta urinària i està travessada per la uretra, fent així, entre d’altres, una funció en la sortida de l’orina similar a una aixeta. Quan la pròstata està més gran del que pertoca pot produir una obstrucció en el pas de l’orina i donar símptomes d’irritació o de dificultat en el pas de l’orina a través seu.

Símptomes de l’HBP

L’augment del tamany prostàtic no sempre es relaciona amb els mateixos símptomes. Tant pot ser que no doni cap símptoma, com que provoqui un increment en les ganes d’orinar, una dificultat per iniciar la micció, una disminució del raig, la sensació de no buidar completament la bufeta, la urgència miccional, la incontinència, haver-se de llevar a orinar sovint a les nits, la retenció d’orina, el raig intermitent. Tots aquests símptomes són força inespecífics i poden variar al llarg del temps.

Com es diagnostica?

Si apareixen alguns dels símptomes, caldria fer un diagnòstic acurat amb la intenció de descartar altres malalties que donen símptomes similars i valorar el millor tractament en el cas que es tracti d’HBP.

  • S’hauria de quantificar la intensitat dels símptomes i l’afectació que aquests produeixen en la qualitat de vida del pacient, això es fa mitjançant un test autoadministrat anomenat IPSS.
  • S’hauria de realitzar un tacte rectal per part del metge.

Segons els resultats obtinguts, es pot valorar la realització de proves com analítica de sang, orina i ecografia abdominal. Altres tècniques més sofisticades s’utilitzen en alguns casos però no de manera habitual.

Tractament

Segons cada cas individual i basat en els resultats obtinguts en la fase de diagnòstic, els tractaments s’han de seleccionar acuradament. Aquests són variats i poden ser des de no donar cap tractament fins a diferents tècniques quirúrgiques, passant per fàrmacs orientats a disminuir els símptomes, disminuir el tamany prostàtic o combinacions farmacològiques orientades a disminuir les dues coses.

PSA (Antigen Prostàtic Específic)

Actualment està en debat el benefici o perjudici de realitzar una analítica de sang amb determinació de PSA, tant en pacients sense símptomes com en pacients en el procés diagnòstic de HBP.

Seria convenient abans de sol·licitar aquesta prova com a cribratge de càncer de pròstata o fins i tot en context d’HBP poder tenir la informació sobre les conseqüències de fer-ho.


Carles Alsina, Metge de família EAP Poble Sec – CAP Les Hortes


Data publicació: Desembre 2016