Sida i altres infeccions de transmissió sexual: la prevenció és cosa de tots

Les infeccions de transmissió sexual i la sida són infeccions que es transmeten d’una persona a una altra per contacte sexual. Afecten sobretot als òrgans genitals, però també es poden localitzar en altres llocs com la boca i l’anus i poden passar a la sang i afectar a tot l’organisme. Són causades per microbis com virus, bacteris, protozous i paràsits.

Principals infeccions de transmissió sexual

A Espanya el control i la vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual (ITS) s’obté en la informació del sistema de notificació de “Enfermedades de Declaración Obligatoria” (EDO) i del sistema d’informació microbiològica. Quan una persona s’infecta i es detecta, automàticament s’informa a EDO i queda registrat al sistema informàtic.

Hi ha diferents tipus d’infeccions de transmissió sexual, entre d’altres:

 • Sífilis
 • Gonocòccia
 • Clamídies
 • Herpes Genital
 • Hepatitis A o B
 • SIDA-VIH

Les persones amb més alt risc són aquelles que no tenen parella estable i tenen relacions sexuals amb més d’una persona. En aquests casos, és important fer- se controls anuals de sang i visites ginecològiques (diagnòstic precoç) per evitar qualsevol contagi i/o tractar-les el més aviat per evitar complicacions majors.

Moltes d’aquestes infeccions passen desapercebudes. La millor prevenció és utilitzar el preservatiu.

Què cal fer en cas d’infecció?

És important que quan una persona creu que pot tenir o sap que té algun tipus d’infecció de transmissió sexual ho comenti al seu metge de capçalera per verificar-ho i posar-se en tractament si s’escau. Si aquestes infeccions no es tracten, es poden estrendre a altres òrgans a través de la sang i el sistema limfàtic.

En qualsevol centre sanitari s’assessora als usuaris on han de dirigir-se si creuen que poden tenir qualsevol tipus d’infecció, s’informa dels tractaments que existeixen i es fan les derivacions corresponents als especialistes.

A Espanya es van notificar, l’any 2013, 3.278 nous casos d’infecció per VIH, 738 dels quals a Catalunya. El 60% el mecanisme de transmissió havia estat sexual (hetero o homosexual). El VIH també es pot contagiar via sanguínia, sobretot entre els usuaris que intercanvien xeringues.

Situacions de risc

 • Qualsevol persona sexualment activa pot trobar-se en algun moment en risc de contraure una infecció de transmissió sexual. En general, una persona pot infectar-se si té relacions sexuals amb una altra persona que en pateix una.
 • Si es tenen relacions sexuals orals, anals o genitals sense protecció (sense utilitzar preservatiu) amb una persona infectada, encara que aquesta no presenti cap lesió aparent.
 • Si la parella sexual té o ha tingut una infecció de transmissió sexual.
 • Si es té una parella sexual nova o més de dues parelles sexuals en el darrer any.
 • Si es té o la parella té relacions sexuals amb altres persones.
 • Si es té relacions sexuals sota els efectes de les drogues o de l’alcohol.
 • Si s’han compartit (o la parella sexual) xeringues, agulles o altres estris que serveixen per injectar-se droga, estris per fer-se tatuatges o pírcings o joguines sexuals.


Yolanda Morales Diaz, Infermera CAS Sant Feliu – Prevenció, Assistència i Seguiment (PAS)


Informació addicional d’interès:

Canal Salut. Infeccions de transmissió sexual.