Superant el càncer de mama… T’ajudem!

El càncer de mama és el més freqüent en la dona, i ara per ara es desconeixen quines són les causes. D’aquí la importància d’aconseguir un diagnòstic precoç i, en el cas de patir la malaltia, poder fer un tractament personalitzat com més aviat millor.

Diagnosticar-lo a temps!

El càncer de mama és un tumor maligne que s’inicia pel creixement incontrolat de cèl·lules anormals als conductes o lobels mamaris. El pronòstic depèn del tipus i l’extensió en el moment del diagnòstic i, en estadis precoços, la possibilitat de curació és alta. D’aquí la importància d’aconseguir un diagnòstic precoç.

En la majoria dels casos la dona nota un petit bony, canvis de forma i volum de la mama, èczema o secreció del mugró… però moltes vegades pot no presentar símptomes. Actualment, el mètode més fiable per diagnosticar-lo és la mamografia, ja que detecta lesions no palpables. El programa de detecció precoç consisteix en realitzar una mamografia cada 2 anys en dones entre 50 i 69 anys, edats on el cribratge ha mostrat la seva eficàcia.

El millor tractament és diagnosticarlo a temps i actualment el mètode més fiable és la mamografia.

Factors de risc

Ara per ara el càncer de mama no es pot evitar, però la investigació mostra que algunes dones amb certs factors de risc tenen més probabilitat a desenvolupar-lo. Alguns factors a tenir en compte.

  • L’edat. La majoria dels casos solen ser per sobre dels 50 anys.
  • Els antecedents familiars. Les dones amb un familiar de primer grau que han patit un càncer de mama tenen més risc, encara que és un percentatge petit del total.
  • Antecedents personals. Les dones que ja l’han patit, tenen més risc, al llarg del temps, de desenvolupar-ne un altre.
  • Els tractaments hormonals incontrolats o l’exposició a l’estrogen durant molt de temps.
  • La utilització de radioteràpia a altes dosis.
  • Factors d’estil de vida, com ara: sobrepès o obesitat, poc exercici físic o excés de consum d’alcohol.

Grup Àgata

Cada persona viu i respon de manera diferent davant un diagnòstic de càncer. És una vivència de gran impacte emocional i psicològic, i l’afectada passa per diferents fases per anar fent front a la malaltia.

Grup Àgata és una associació que agrupa les dones afectades de càncer de mama i els seus familiars. Creada l’any 1995, neix amb l’objectiu d’informar, donar suport i acompanyament a les dones durant els tractaments. Ofereixen eines de rehabilitació i un ventall de serveis: Assistència social i jurídica, Serveis d’oncoestètica, Assessorament de cirurgia plàstica i reparadora, Fisioteràpia oncològica o Activitats (Dansateràpia, Marxa nòrdica, Ioga, Meditació, Mindfulness…), entre d’altres.


Data publicació: Abril 2019


Podreu trobar informació addicional d’interès a:

Canal Salut. Càncer de mama.

Grup Àgata