La docència a l’EAP Dreta de l’Eixample

La docència, al costat de l’assistència i la recerca, formen part del desenvolupament dels professionals d’Atenció Primària. Un element clau en la docència és la col·laboració dels pacients, imprescindible per a la formació dels professionals del futur.

Vocació docent

Els professionals sanitaris de l’Atenció Primària, com també els professionals d’altres especialitats, es desenvolupen plenament tant en el vessant assistencial, com en la recerca i la docència.

Són àmpliament reconegudes les habilitats docents dels professionals de l’Atenció Primària i la idoneïtat dels Centres d’Atenció Primària per la formació de grau tant de Medicina, Infermeria com Treball Social.

Per altra banda, els professionals d’Atenció a l’Usuari i de Manteniment també col·laboren en la docència d’estudiants de cicles formatius de grau superior: Documentació Sanitària i Eficiència Energètica.

La vocació docent ha estat sempre present tant entre la direcció del centre com entre els seus professionals. La docència és una activitat altruista que contribueix a la formació dels professionals sanitaris del futur per a la ciutadania. Actua com a eix motivador de l’excel·lència professional i impulsa la recerca. És a dir, contribueix a millorar la qualitat assistencial.

L’EAP Dreta de l’Eixample va iniciar el desenvolupament de la docència al cap de pocs anys de la seva formació i actualment disposem de convenis amb diverses universitats, unitats docents i centres de cicles formatius.

Col·laboració amb Universitats

Des de l’any 2005 tenim estudiants d’infermeria. La rotació d’aquests estudiants amb infermers d’atenció primària permet adquirir coneixements en l’aplicació de cures d’infermeria, els principis d’educació per a la salut, el seu foment, la prevenció i la protecció a l’individu, la família i la comunitat. Les universitats de procedència d’aquests estudiants són: l’Escola Universitària d’infermeria de Sant Joan de Déu, adscrita a la Universitat de Barcelona i l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra.

L’any 2007 vam iniciar la col . laboració amb l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat Ramon Llull, Fundació Pere Tarrés, amb estudiants de Grau en Treball Social.

L’any 2009 és quan comencen a rotar pel nostre CAP estudiants de Medicina de la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau (Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona).

L’any 2011 van començar a fer pràctiques pel nostre centre estudiants de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya. La rotació d’estudiants de medicina amb especialistes en Medicina Familiar i Comunitària afavoreix la integració dels coneixements i habilitats adquirides fins al moment en entrevista clínica, activitats de promoció i de prevenció de la salut, l’abordatge del pacient pluripatològic i polimedicat, l’atenció domiciliària i pal·liativa.

Col·laboració amb Escoles de Cicles Formatius

L’any 2009 vam començar la col·laboració amb el Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació Sanitària de l’Escola Santa María de los Apóstoles de Barcelona.

Des de l’any 2012 col·laborem amb el Cicle Formatiu de Grau Superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica de l’Escolà del Treball de Barcelona.

Centre Docent en Atenció Familiar i Comunitària

El compromís i l’entusiasme de l’equip d’Atenció Familiar i Comunitària ens ha conduit també a la formació de professionals que ja són metges i infermers en les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària i Infermeria Familiar i Comunitària.

L’any 2011 vam tenir l’oportunitat de ser acreditats com a Centre Docent en Medicina Familiar i Comunitària pel Ministeri de Sanitat i el 2012 com a Centre Docent Multiprofessional en Atenció Familiar i Comunitària pel mateix ministeri.

Des del 2013 tenim residents de Medicina de Família i Comunitària de la Unitat Docent d’ACEBA adscrits al nostre centre. Actualment tenim 5 professionals tutors acreditats i 5 residents: 2 residents de 3r any, 1 resident de 2n any i 2 residents de 1r any.

Aquest any 2015 hem tingut per primer cop una resident de 4t any de pediatra de la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau que ha realitzat la seva rotació externa en el nostre servei de Pediatria.

El pacient i la docència

Sabem que els adults aprenem de manera diferent que els nens. L’aprenentatge en l’adult és millor si és vivencial, basat en necessitats i en problemes. D’acord amb la piràmide de Miller, hi ha 4 nivells de formació per ordre de complexitat. A la base de la piràmide estan els coneixements que un professional necessita saber per desenvolupar la seva tasca professional, mentre que al nivell superior està la capacitat per saber com utilitzar aquests coneixements en la seva pràctica assistencial.

Per tant, l’única manera d’adquirir aquest nivell superior de la formació, és mitjançant la pràctica, mitjançant l’enfrontament a necessitats i problemes. Aquest és l’objectiu de les pràctiques que els estudiants i els residents realitzen en el nostre centre d’atenció primària.

Som conscients, que en la docència cal la col·laboració de 3 actors: el professional tutor, l’estudiant o resident i el pacient.

D’ençà que vam començar a fer activitat docent hem tingut presents els drets dels nostres pacients, com per exemple el dret a la confidencialitat, a la intimitat, a saber qui l’atén i a la seguretat en l’atenció. És per això que tots els alumnes i residents signen un compromís per la confidencialitat i la protecció de dades i van identificats com a estudiants o residents.

Totes les activitats desenvolupades pels estudiants i els residents són supervisades pel seu tutor. Tenim protocol·litzades quines són les activitats que els residents poden anar assumint segons l’any de residència, tenint en compte que sempre hi ha autorització.

És probable que a alguna consulta amb el vostre professional del centre assignat, siguin presentats pels seus tutors, i se us demani el vostre consentiment per col·laborar en la seva formació.

Us demanem que si mai, fruit de la presència d’un estudiant o un resident a la consulta del vostre professional de referència, us sentiu incomodats, feu-ho saber al vostre metge o infermer o al responsable docent del centre.

La docència a l’EAP Dreta de l’Eixample

  • Col·laborem en la formació de futurs professionals sanitaris: Medicina, Infermeria i Treball social.
  • Col·laborem en la formació de Cicles Formatius superiors: Documentació Sanitària, Eficiència Energètica i Energia solar tèrmica.
  • Som un centre docent acreditat per la formació de metges i infermers en l’especialitat d´Atenció Familiar i Comunitària.
  • La docència i el pacient: La participació del pacient és fonamental per a la formació dels professionals del futur. Vetllem pel respecte als drets dels pacients en les activitats docents.

Sílvia Zamora, Metge de Família Coordinadora Docent – EAP Dreta Eixample


Data publicació: Octubre 2015